İMPARATOR I.JUSTİNİANOS DÖNEMİNDE (527-565) BİZANS İMPARATORLUĞU’NUN SİYASİ YAPISI

Author:

Year-Number: 2017-Volume 9
Number of pages: 316-323
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bizans İmparatorluğu’nun VI. Yüzyılına damgasını vurmuş olan Justinianos; hukuk, tarih ve din alanında küçük yaştan itibaren iyi bir eğitim almış donanımlı bir imparatordur. Tahtta kaldığı yaklaşık otuz sekiz yıl boyunca imparatorluk çok ciddi sorunlarla yüzleşmiştir. Ancak Justinianos bu sorunları aşmayı ve imparatorluğu ayakta tutmayı başarmıştır. Hukuk alanında, askeri alanda, iç ve dış siyasette önemli başarılar sağlanmıştır. Bu başarıları sağlamada ise eşi Theodora’nın, generalleri Belisarıos’un ve Narses’in katkıları büyük olmuştur. Justinianos’un uğruna mücadele verdiği en büyük hayal ise dağılan Roma’yı tekrar birleştirmek ve Konstantinopolis (İstanbul ) merkezli büyük bir Hıristiyan imparatorluk oluşturmaktır. Zaten uygulamış olduğu bütünleştirici siyasette, hukuki ve askeri alanda atmış olduğu önemli adımlarda imparatorun kafasında tasarladığı büyük imparatorluk hayalini okumak mümkündür.

Keywords

Abstract

Justinianos, the king of Byzantine Empire who stamped his name onto 6th century of Empire and known as a well-equipped man with perfect education about law, history and religion since the young age. During his thirty-eight years of dominion, the Empire faced with very serious problems but Justinianos has managed to overcome these problems and keep the empire alive. The Empire had important achievements in the fields of law and military including internal and external politics. Constructive helps of his wife Theodora and his generals Belisarius and Narses had great impact on his successes. The greatest dream that Justinianos struggled for, was to unify the scattered Rome and to form a Constantinople (Istanbul) centered great Christian. It is possible to read the imagination of the great empire in the mind of the emperor by observing the steps he has taken in the integrative politics, the legal and military field

Keywords