I. Dünya Savaşı Öncesinde Kerkük ve Musul’dan Elazığ ve Çevresine Yapılan Türkmen Göçleri (Bir Alan Araştırması ve Sonuçları)

Author:

Year-Number: 2017-Volume 9
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Tarih
Number of pages: 40-54
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

I. Dünya Savaşı öncesinde Ormanlı Devletinden koparılan önemli Türkmen şehirleri olan Musul ve Kerkük’ten, ana kucağı olan Anadolu topraklarına çok sayıda göç gerçekleşmiştir. Yapılan göçlerin bir kısmı Elazığ ilinin bazı bölgelerini de kapsamaktadır. Elazığ ilinin Şehsuvar, Haroğlu, Çağlar, Sarıbuk ve Zerteriç köyleri bunlardan birkaç tanesidir. Bu köylerin sakinleri ile yapılan görüşmelerde onların I. Dünya Savaşı öncesinde yaşamış oldukları felaketler ve bu felaketlerin sonucunda gerçekleştirmiş oldukları göç serüveni köy sakinlerinin ağzından dinlenerek kayıt altına alınmıştır. Bu tanıklıkları anlatan kayıtlara ek olarak; onların sosyal yaşamlarını, kültürlerini anlatan bilgilere ve görsellere yer verilmiştir. Elazığ ili, I. Dünya Savaşı öncesinde Kerkük ve Musul şehirlerinden almış olduğu göçlerden dolayı, Türkmen kültürünü bünyesinde barındırmaktadır. Bu göçlerin akabinde, müziğinden folkloruna; sanatından köy isimlerine kadar birçok konuda Kerkük ve Musul şehirlerinin sosyal yaşantısına ait çok sayıda kültürel öğeyi özümseyen Elazığ bu yapısıyla “Anadolu’nun Kerkük’ü” tanımlamasını hak etmiş sayılmaktadır.

Keywords

Abstract

Many migrations were made to the mother’s bosom, the Anatolian territory, from the Turkmen cities of Mosul and Kirkuk, which have been disconnected from the Ottoman State before the World War I. Some of the migrations encompasses some regions of the province Elazig. Şehsuvar, Zerteriç, Çağlar, Sarıbuk and Haroğlu are some of these villages of the province Elazig. The interviews with the residents of these villages were recorded by having directly listened to the village residents about the disaster they have experienced before the World War I and about the migration journey they have made as the result of these disasters. In addition, the information telling about their social lives, their culture and the visual records were also included to these records about these testimonies. Elazig province hosts the Turkmen culture due to the immigrations it took from the cities of Kirkuk and Mosul before the First World War. Elazig, immediately after these migrations, has absorbed a numerous cultural elements in many areas belonging to the social life of Kirkuk and Mosul from music to folk, from art to the village names and thus it is deemed to have merited the definition of “Anatolian Kirkuk" with this own structure.

Keywords