IMPACTS OF WESTERNIZATION ON TURKISH PAINTING OSMAN HAMDI BEY- VASILIY VERESHCHAGIN

Author:

Year-Number: 2017-Volume 9
Number of pages: 197-204
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

18. ve 19. Yüzyılda Osmanlılar ve Ruslar arasındaki kültürel ve siyasi ilişkiler önemli ölçüde geliştirilir, Osmanlı İmparatorluğu bilimsel konularda Avrupa’yı gözlemleyerek kendi gelişim yolunu bu gözlemler çerçevesinde belirlemeye başlar. Osmanlıların Batı toplumlarına ilgi gösterip kendisini geliştirme çalışmaları ‘Batılılaşma Hareketleri” olarak adlandırılır.. Bu çalışmaların doğal bir sonucu olarak sanatçılar,büyükelçiler ve bilim adamları arasında da etkileşimler yaşanır. Avrupanın kültür ve sanat konusundaki çalışmaları Osmanlı sanatını büyük ölçüde etkiler ve bu etki Tanzimat döneminde daha da yoğunlaşarak, bu dönemde pekçok resim sergisi ve İstanbul’da ilk güzel sanatlar okulu açılır..Bu okulda okuyan öğrenciler kendilerini geliştirmek amacıyla batı ülkelerine, batı akademilerine giderler. Bu öğrenciler içinde en iddaalı ve başarılı öğrencilerden biri de Osman Hamdi Bey olur. Osman Hamdi Bey Paris’te Jerome Studio da okurken Rus ressam Vereshchagin ile tanışır. Çalışmamızın konusunu oryantalist akımdan etkilenen bu iki ressamın etkileşimi oluşturacaktır.

Keywords

Abstract

In 18th and 19th century the political and the cultural interactions between Ottomans and Russians considerably improved. In order to prevent the decedance of the Empire Ottomans started to have a close look to Europe for the scientific improvements. This so called “Westernizing Movements” at this period also caused to grow an interest in Ottomans in Western countries. They started to send artists and scientists with the ambassadors, as a natural result of these interactions. The European culture and art began to influence especially the Otoman court art. During the Tanzimat period, the Western influences became more noticable. Painting exhibitions started to be held. The first fine art school opened in Istanbul. The art students went to the Western academies to study painting. Osman Hamdi Bey was the most ambitious student among them. While he was studying in Paris at Jerome’s studio, he met Russian painter Vereshchagin. Both painters were influenced by Oriantalist movement. It is possible to see the mystical atmosphere and the documentary value in their paintings.

Keywords