Hristiyanlık Öncesi Roma’da Dinin Gelişim Serüveni

Author:

Year-Number: 2017-Volume 9
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Tarih / Eskiçağ Tarihi
Number of pages: 337-344
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir toplumu anlayabilmek için bakılması gereken özelliklerinden birinin de dini inancının olduğunu unutmamak gerekmektedir. Dünya tarihi açısından büyük bir öneme sahip olan Roma Devleti hakkında birçok araştırma yapılmış olmasına rağmen dini hayatları hakkında çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmamızda Avrupa’yı bu kadar derinden etkileyen Roma’nın dini inanışının Hristiyanlık öncesinde nasıl şekillendiğine açıklık getirmeye çalıştık.

Keywords

Abstract

Understanding religious beliefs of a society is considered to be essential to have insights in it. There is a plethora of studies on Rome, having a significant place in World history however, research on the religious life in Rome remains an under-researched topic. This study aims to eloborate on evolution of the religions beliefs in Rome during pre-christianity period.

Keywords