A.N. OSTROVSKİ OYUNLARINDA TOPRAK REFORMU SONRASI RUSYA’DA TOPLUMSAL DEĞİŞME

Author:

Year-Number: 2017-Volume 9
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Social Science
Number of pages: 267-274
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Rusya’da 1861 yılında Çar II. Aleksandr tarafından toprak köleliğinin kaldırılmasıyla Rus toplumunda ekonomik, kültürel ve toplumsal açıdan birçok değişim gözlemlenir. Ticaretin gelişmesinde büyük bir engel olan toprak köleliği sona erince tüccarlar zenginleşir, toprak kölelerinin sahipleri olan soylular ise eski güçlerini kaybetmeye başlarlar. Rus tiyatro yazarı Aleksandr Nikolayeviç Ostrovski oyunlarında 19. yüzyıl Rusya’sının toplumunu gözlemleyerek çeşitli toplumsal sınıflardaki değişimleri gözler önüne serer. Çalışmanın amacı, toprak reformu sonrasında sosyokültürel açıdan değişim gösteren tüccarların ve soyluların durumlarını Ostrovski oyunlarındaki karakterleri örneğinde ele almaktır.

Keywords

Abstract

In Russia economic, cultural and social changes were observed as a result of the serfdom abolition declared by Tsar Alexandr II in 1861. When serfdom, which was an obstacle for development of industry, was abolished, merchants got richer and nobles, who had been owners of the serfs, started to lose their power. Russian playwright Alexandr Nikolayevich Ostrovsky, who observed the Russian society, revealed the social changes of the various social classes in his plays. The aim of the paper is to reveal the state of merchants and nobles, changed socioculturally after the emancipation reform, by analyzing Ostrovsky’s characters.

Keywords