Kırgız Türkçesinde Deri ve Dericilik İle İlgili Söz Varlığı

Author:

Year-Number: 2017-Volume 9
Number of pages: 324-330
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada standart Kırgız Türkçesindeki deri ve dericilik ile ilgili sözler incelenmiştir. Göçebe kültüre sahip Türklerin çok eski zamanlardan itibaren deriyi işledikleri ve onları çeşitli alanlarda kullandıkları bilinmektedir. Türklerin bu alanla ilgili uğraşları zamanla söz varlığında dericilikle ilgili sözlerin birikimini sağlamıştır. Bu birikimin ortaya konulması için bu alanla ilgili çalışmaların yapılması gerekmektedir. Ayrıca bu birikimler, Türklerin ortak yaşamına dair yapılacak çalışmalar için de önemli malzemeler oluşturacaktır. Kırgız Türkçesindeki dericilik ile ilgili sözler, bu amaçlar için incelenmiştir. Ölçünlü Kırgız Türkçesinde bu konuyla ilgili 39 sözcük tespit edilmiştir. Bunların 12’si ham deriyle, 8’si giyim kuşamla, 5’i ev eşyalarıyla, 1’i ok yapımıyla, 14’ü de derinin işlenmesiyle ilgilidir. Konuyla ilgili diğer Türk lehçelerinde yapılacak çalışmalar Türkçede dericilikle ilgili söz varlığının ortaya çıkarılmasını sağlayacaktır. Böylece Türkçede dericilikle ilgili söz varlığı bütün bir şekilde ortaya konulabilecektir.

Keywords

Abstract

In this study, the words related to leather in the standard Kyrgyz Turkic are examined. It is known that the Turks with nomadic cultures have been working from ancient times and used them in various fields. The Turks' efforts in this field provided vocabulary about leather in time. In order to put forward this vocabulary, studies about this field have to be done. In addition, these vocabulary will also constitute important materials for studies on the common life of the Turks. The words related to the leather of the Kyrgyz Turkic are examined for these purposes. In the standard Kyrgyz Turkish, 39 words related to this topic have been identified. 12 of them are related to unprocessed leather, 8 of them are related to clothing, 5 of them are related to household goods, 1 of them is related to arrow, and 14 is related to leather processing. The works to be done in other Turkish dialects related to the subject will enable to reveal the word existence related to leather in Turkısh. Thus, the Turkic word-of-mouth related to leatherworking can be put forward in a full way.

Keywords