Darülmuallimat Mezunları ve İstihdamı

Author:

Year-Number: 2017-Volume 9
Number of pages: 493-509
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı Devleti’nde ilk kız öğretmen okulu Darülmuallimat, Tanzimat döneminde 1870 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Devletin son yıllarında ise ülkenin başlıca vilayetlerinde yaygınlaştırılmıştır. Mektebin temel amacı, kızlar için açılan ilk ve orta dereceli mekteplere bayan öğretmen yetiştirmektir. Kızlar için açılan mekteplerin sayıları arttıkça devletin bayan öğretmene ihtiyacı daha da artmıştır. İlk mezunlarını 1873 yılında veren Darülmuallimat bu bayan öğretmen açığını kapatmak istemiştir. Fakat mezun bayan öğretmenlerin sayısı, ülkedeki ihtiyacı karşılamaya yetmemiştir. Darülmuallimatta yetişen bayanlar özellikle eğitim alanında istihdam edilmiştir. Muallimliğin yanı sıra memur olarak başka alanlarda da istihdam edilmiş veya Darülfünun’a öğrenci olmuşlardır. Bu çalışma ile eğitim tarihinde önemli bir kurum olan kız öğretmen okulu Darülmuallimat ve mezunları ele alınmış, istihdam alanları ve iş olanakları incelenmiştir. Makalenin başlıca kaynaklarını ise Osmanlı Arşiv Belgeleri, Nizamnameler, Süreli Yayınlar ve Araştırma eserler olmuştur.

Keywords

Abstract

The first of Teacher’s Training Schools for Girls was established in the Ottoman Empire during the Tanzimat Era in 1870 and they were enlarged into the main cities in the country in the last years of the Empire. The school gave its first graduates in 1873. The main aim of the school was to raise teachers for such schools as girls’ primary and secondary schools. As the schools for girls got bigger in numbers and sizes, the state needed more woman teachers. Thus, the school played important role by educating girls to become teachers in girls’ schools. Yet, the number of the woman teachers was not enough to cover the need. Furthermore, the graduates of these schools were employed in other areas as civil servants and gained a degree to go to the university. This paper deals with graduates of the teacher’s training schools for girls. Their employment and work opportunities are discussed. Main sources of the paper are Ottoman archival documents, journals and works of researchers.

Keywords