MERKEZİ BEREKETLİ HİLAL BÖLGESİ’NDE SERAMİK ÖNCESİ NEOLİTİK DÖNEM ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİ IŞIĞINDA DÖNEMİN SOSYAL YAPISI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2017-Volume 9
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 175-196
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ölü gömme gelenekleri, toplulukları oluşturan bireylerin topluluk yapısı içerisindeki sosyal statülerinin anlaşılması noktasında önemli bilgiler sağlamaktadırlar. Farklı bireyler üzerinde saptanan farklı uygulamaların yanı sıra mezarlarda tespit edilen ölü hediyeleri, topluluğun sosyal yapısı içerisindeki tabakalaşmayı gösterir niteliktedirler. Bu çalışma içerisinde Merkezi Bereketli Hilal Bölgesi kapsamındaki, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Kuzey Suriye ve Kuzey Irak’ta bulunan Seramik Öncesi Neolitik Dönem yerleşimleri ölü gömme gelenekleri noktasında sosyal yapı açısından değerlendirilecektir.

Keywords

Abstract

Abstract Burial traditions provide significant information on the social status of the community members in the group’s social structure. Different burial practices on different group members and burial gifts both signify the existence of a stratigraphy in the group’s social structure. In this study, Central Fertile Cresent Pre-Pottery Neolithic Settlements which are located in Southeastern Turkey, Northern Syria and Northern Iraq are evaluated in terms of social structure by means of the burial traditions.

Keywords