GUSTAV KLIMT’İN İKONALARI

Author :  

Year-Number: 2017-Volume 8
Language : null
Konu :
Number of pages: 110-139
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu derleme makalede genel olarak Gustav Klimt’in yapıtları, sanatçının etkilendiği tarihi ve artistik formlar ile sanat tarihi açısından önemi irdelenmektedir. Ayrıca, kendisine kaynak olan sanat akımlarından kısaca söz ederken, eserlerinden örnekler verilerek, hem beslendiği hem de önemli temsilcilerinden biri olduğu sanatsal ve felsefi hareketlerden de kısaca söz edilmektedir. Bizans İkonaları’nı incelerken, bu eşsiz örneklerin sanat tarihi konusu içinde etkisinin izlendiği diğer yapıtlardan söz ettiğimizde en çok değinilen sanatçılardan biri Gustav Klimt olmaktadır. Görsel olarak, sanatçının birçok resminde açık olarak gözlemlenen bu etki, köklerini Sanat ve Zanaat Birliği Hareketi’nin (Arts and Crafts Movement) ardından Avrupa’da ve Amerika’da etkili olan Art Nouveau (Ar Nuvo) akımlarından alarak, özellikle Avusturya’da başlayan Secession “Sesesyon” (Ayrışma) hareketinin en güzel örneklerini oluşturmaktadır. Genel olarak, bu akımları, Klimt’in resimlerinde kadın figürünü işleyişini ve bu çalışmalarda Mısır ve özellikle Bizans etkisini örneklerle izleyelim.

Keywords

Abstract

Keywords


 • Akarsu, Bedia. Felsefe Terimleri Sözlüğü İstanbul: İnkılâp Yayınevi, 1998, 247s.

 • Akarsu, Bedia. Felsefe Terimleri Sözlüğü İstanbul: İnkılâp Yayınevi, 1998, 247s. Bataille, Georges. Erotizm. Bilkimat Basımevi Ltd. Sti. Ankara, 1993.

 • Berger, John. Görme Biçimleri. İstanbul, 1986.

 • Boynukara, Hasan. Modern Elestiri Terimleri. Bogaziçi Yayınları. İstanbul, 1997 Candan, Ergün. Gizli Sırlar Ögretisi. Sınır Ötesi Yayınları. İstanbul, 1998.

 • Cevizci, Ahmet. Felsefe Sözlügü. İstanbul: Paradigma Yayınları, 2000, 400s.

 • Clark, Kenneth. The Nude: A Study in Ideal Form. Princeton University Press, 1972. Comini, Alessandra. Fantastic Art in Vienna. New York 1978.

 • Comini, Alessandra, Gustav Klimt. London, 1975.

 • Erhat, Azra. Mitoloji Sözlügü. Remzi Kitapevi, İstanbul, 1997, 335s.

 • Edgü, Ferit. “19. Yüzyıl Çıplaklıgı”. Milliyet Sanat Dergisi, 27 Subat 1978, Sayı.266 Ergüven, Mehmet. Pusudaki Ten. Sel Yayıncılık. İstanbul, 1998.

 • Gombrich, E. H. Sanatın Öyküsü. Remzi Kitapevi, İstanbul, 1999.

 • Hofmann, Werner. Gustav Klimt. New York Graphic Society, Greenwich, 1971.

 • İnce, Metin. Sanatta Cinsellik ve Erotizm Olgusu. Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eskişehir, 1996.

 • İskender, Kemal. “Çıplak” Türkiye’de Sanat, s.10, 1993.

 • Johnston, Willam M. The Austrian Mind: An Intellectual and Social History. Berkeley, 1972.

 • Metzger, Reiner. Gustav Klimt Drawings&Watercolors. Thames&Hudson. Meydan Larousse. Erotizm. Meydan Yayınevi. 1973

 • Neret, Gilles. Gustav Klimt 1862–1918. Germany: Taschen Verlag GmbH, 1996. Nietzche, Friedrich. Human All To Human. Leipzig, 1878.

 • Novotny, Fritz., Dobai, Johannes. Gustav Klimt Slazburg, 1967.

 • Oral, Zeynep. “Özgün Resimlerini Etki Altında Kalarak Yaratan Ressam: Klimt.”, Milliyet Sanat Dergisi, Kasım1977, sayı:251 s:21

 • Pauli, Tatjana. ARTBOOK KLIMT Altın Renkli Bir Arka Plan ve Sezession, Ankara: Dost Kitabevi, 2004.

 • Pischel, Gina. Sanat Tarihi Ansiklopedisi 4. Görsel Yayınlar, Ansiklopedik Nesriyat. 1983 Stokstad, Marilyn. Art History . Second Edition. Upper Seddle Reaver, NJ. 2005

 • Tetire, Sükran. Sanatta Çıplaklık ve Erotizm. Yüksek Lisans Tezi Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eskisehir, 1992

 • Tunalı, İsmail. Estetik. Remzi Kitabevi. İstanbul, 1989.

 • Özgenç, Neslihan. Resim Sanatında Cinsellik ve Erotizm Olgusu Yüksek Lisans tezi, Anadolu Üniversitesi Sos. Bil. Enstitüsü. Eskisehir, 2002

 • Vergo, Peter. Art in Vienna 1898–1918. Londra: Phaidon Press Limited, 1993.

 • Wagner, Nike. Geist und Geschlecht. Karl Kraus und die Erotik der Wiener Moderne. Frankfurt, 1982.“Weininger, Otto. Geschlecht und Charakter. Eine pirinzipielle Untersuchung Munich 1980 sayfa 90”, Fliedl, Gottfried. Gustav Klimt 1862–1918 the World in Female Form. Köln: Taschen, 2006.

 • http://www.klimt.at/en/default2.asp?h=10&s=1 Mart,2008http://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Klimt Mart, 2008.http://tr.wikipedia.org/wiki/Femme_fatale Mart, 2008.

 • http://www.christusrex.org/www1/sistine/0-D.jpg Mart, 2008.www.abcgallery.com/R/raphael/raphael23.html Mart, 2008.

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Botticelli_Venus.jpg Mart, 2008.

 • http://artchive.com/artchive/T/titian/titian_venus_of_urbino.jpg.html Mart, 2008. http://www.abcgallery.com/B/bosch/bosch19.html Mart, 2008.

 • http://www.istanbulsanatevi.com/sanat/ressam/resim.php?id=257 Mart, 2008. http://www.abcgallery.com/C/cranach/cranach3.html Mart, 2008.

 • http://www.abcgallery.com/R/rubens/rubens19.html Mart, 2008.

 • http://enskied.com/Rembrandt?c=rembrandt_gallery&p=213 Mart, 2008.http://www.metmuseum.org/toah/hd/bouc/ho_20.155.9.htm Mart, 2008. http://cgfa.sunsite.dk/delacroi/p-delacroix22.htm Mart, 2008.

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Ingre%2C_Grande_Odalisque.jpg Mart, 2008.http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Edouard_Manet_024.jpg Mart, 2008. http://p.giroud.free.fr/manet/olympia.jpg 2008 Mart, 2008.

 • http://www.tate.org.uk/collection/N/N04/N04712_9.jpg Mart, 2008.

 • http://www.mystudios.com/art/modern/picasso/picasso-avignon.html Mart, 2008. http://www.abcgallery.com/G/grosz/grosz22.html Mart, 2008.

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Guitarlesson.jpg Mart, 2008.

 • http://images.artnet.com/artwork_images_141144_282039_pierre-molinier.jpg Mart, 2008.

 • http://monicamurphy.com/images/virgbug.jpg Mart, 2008.

 • http://www.senses-artnouveau.com/biography.php?artist=bin Mart, 2008.

 • http://www.cupola.com/html/bldgstru/artnouv/slide/tasse03e.htm Mart, 2008. http://moma.org/images/collection/FullSizes/14593005.jpg Mart, 2008.

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Image:EdiculePorteDauphine.jpg Mart, 2008. http://www.sdmart.org/lautrec/JaneAfs1.html Mart, 2008.

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Gustav_Klimt_016.jpg Mart, 2008.http://www.artchive.com/artchive/K/klimt/danae.jpg.html Mart, 2008.http://www.lacan.com/courbet.htm Mart, 2008.

                                                                                                    
 • Article Statistics