PAGAN DÖNEMİ İSKANDİNAV TOPLUMUNDA CENAZE VE DEFİN UYGULAMALARI

Author:

Year-Number: 2017-Volume 8
Number of pages: 253-265
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tüm toplumlarda olduğu gibi Vikinglerde de değişik gelenekler bulunmaktadır. Bunlardan en ilginç olanlarından biri de ölü gömme gelenekleridir. Şöyle ki; özellikle Hristiyanlık öncesi ölü gömme davranışlarının kural olduğu bir dönemden iki yüzyıl sonra yazılmış bazı kayıtlara baktığımızda bazen ideolojik durumlarında bu törenlerin sunuş biçimlerini etkilediğini görüyoruz. En önemli olanı da bu ölü gömme şekillerindeki bireyselcilik anlayışıdır. Buna rağmen bir toplumun parçası olunduğu bu geleneklerle anlatılmaya çalışılmıştır. Viking toplumunda da cenaze ve defin uygulamaları mezarların da bir anlatı şekli olabileceğini göstermektedir. Ayrıca bunlar, bir karakteri belirten görsel işaretler olarak günümüzde algılanmaktadır. Bu çalışmada da pagan dönemi İskandinav toplumundaki cenaze ve defin uygulamalarını anlatmaya çalışacağız.

Keywords

Abstract

There are alot of differant customs in Vikings as all societies. One of the most interestings is custom of dead burial. Namely, when we look some records that were writen after two centuries than a period that dead burials behaviours before Christianity were a rule; we see that ideological situations sometimes effect presentation forms of these ceremonies.The most important is individualism in the forms of dead burial.However, it have been studied to be told that were become a part of society with these customs. The funeral and burial practices in the Vikings showed that graves wiould be an understood shape and these graves are deteched as visual cues taht defined a character. In this study, we will study to tell funeral and burial practices in Scandinavian society in the Pagan period.

Keywords