RELIGIOUS STRUCTURE OF ALEPPO IN NINETEENTH CENTURY(JEWS, YEZIDIS,DURZUES,NASTURIDIES,CHRISTIANS)

Author:

Year-Number: 2017-Volume 8
Number of pages: 151-163
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı Devleti sınırlarının hemen hemen her yerinde farklı etnik yapılar bir arada yaşamaktaydı. XIX. Yüzyılda da durum Halep için de hemen hemen aynıydı. Halep önemli bir ticaret merkezi ve liman bölgesi olması dolayısıyla farklı devletlerin ilgisini çeken bir yer olmuştur. Halep’te Müslümanlar, Yezidiler, Dürziler, Nasturidiler, Yahudiler, Hristiyanlar bir arada yaşamışlardır. Bu dini topluluklar farklı kültürel yapılara sahip olmakla birlikte bazen aynı etnik kökenlerden gelmekteydiler. Müslüman Araplar ile Dürziler gibi.

Keywords

Abstract

Different ethnic societies had almost been living in all regions of Ottoman State. This situation were also same for Aleppo in nineteenth century. As Aleppo was a harbour city and commercial city, Many different countries were interested in Aleppo. Muslims, Yezidis, Durzues, Nasturidis, Jews, Christians were living together in Aleppo. These religious groups had different culturel structures but at the same time some of them were the same ethnic roots such as; Muslim Arabics and Durzues.

Keywords