1015-1064 YILLARI ARASINDA KAFKASYA BÖLGESİ’NDE SELÇUKLU-ERMENİ İLİŞKİLERİ

Author:

Year-Number: 2017-Volume 8
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Tarih
Number of pages: 307-315
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Selçukluların Kafkasya’ya ilk ciddi seferini Çağrı Bey yapmıştır. Azerbaycan üzerinden batıya doğru ilerleyen Seçuklular, Türkmenler ile beraber Van Gölü etrafındaki Ermeni Vaspuragan Krallığı topraklarında görünmüşlerdir. Bu durum Ermeni Krallığı’nın gücüne darbe indirmiştir. Selçukluların bu önemli başarıları Anadolu’nun Türkmen yurdu olacağının ilk sinyallerini vermiştir. Çağrı Bey’den sonra Sultan Tuğrul, komutanlarını Kafkasya’ya teşvik ederek Ermeni ve Gürcü memleketlerine taarruzlarda bulunmuştur. Ermenistan ve Azerbaycan’ın dağlık kesimlerine yönelik fetihler tertip etmiştir. Böylece Çağrı Bey ile başlayan Kafkasya’ya yönelik ilk faaliyetler Tuğrul Bey döneminde kapsamlı bir boyuta ulaşmıştır. Selçukluların Ermenilerle mücadelesi doğu bölgelerini kaybetmek istemeyen Bizans’ın olaylara müdahale etmesine sebep olmuştur. Kafkasya’da başlayan Türkmen yerleşmeleri Bizans’ın askeri gücünü doğuya sevk etmeye yöneltmiştir. Bizans-Selçuklu ilişkileri sıcak temasların olduğu bir döneme girmiştir. Bütün bu girişimlerin sonucu olarak Selçukluların Kafkasya seferleri ve bölgenin fethi Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini hızlandırmıştır, diyebiliriz.

Keywords

Abstract

Chaghri Beg made the first significant expedition to Caucasia. After moving towards the west over Azerbaijan, Seljukians were seen in the fields of Armenian Vasbouragan Kingdom around the Lake Van together with Turkmens. This dealt a blow to the power of Armenian Kingdom. Their significant achievements were the initial indicators of that Anatolia would be the homeland of Turkmens. After Chaghri Beg, Sultan Tugrul attacked Armenian and Georgian lands by leading his commanders to Caucasia. He arranged conquests for the mountainous terrains of Armenia and Azerbaijan. Thus, the activities towards Caucasia beginning with Chaghri Beg expanded remarkably during the reign of Tugrul Beg. Seljukians struggle with Armenians, led to an early intervention of Byzantine, who did not want to lose its eastern regions. Turkmen settlements which started in Caucasia, led Byzantine to push its military power towards the East. Byzantine – Seljukian relations got into a period of close combat. As a consequence of all these attempts, we can say that Caucasia expeditions of Seljukians, and conquest of the region accelerated the process of the Turks’ settling in Anatolia.

Keywords