Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun İşgalinden Sonra Vali Benyamin Kallay’ın Bosna-Hersek’i Türkiye’den Ayırma Çalışmaları
THE ENDEAVOR OF GOVERNOR KALLEY TO PARTITION TURKEY FROM AUSTRIA-HUNGARIAN EMPIRE AFTER THE INVASION

Author : Cemile TEKİN
Number of pages : 88-101

Abstract

Bosna, 1386–1463 yılların arasında Osmanlılar tarafından fethedilip önce sancak, ardından eyalet olarak düzenlenmişti. Kısa süre içerisinde halkının büyük çoğunluğu İslam’ı kabul etmiş ve dolayısıyla Osmanlı Devleti’nin Batıdaki sağlamlaştırılmış kalesi durumuna gelmiştir. Çoğunlukla Bosna-Hersek’te oturan Boşnaklar, Osmanlı’yı kendi devletleri olarak görmüşler; hem gelişmesinde, hem de korunmasında büyük hizmet vermişlerdir. XVI. yüzyılda Hersek-Zade Ahmet, Rüstem ve Sokollu Mehmet paşalar başta olmak üzere pek çok değerli yönetici Boşnaklar arasından çıkmıştır. Bölgeyi tanımaları sebebiyle Osmanlıların Macaristan ve Hırvatistan’daki fetihlerinde de kilit rol oynayan Boşnaklar, gerileme döneminde ise Avusturya’ya karşı yaşadıkları bölgeleri kendi imkânlarıyla korumuşlar; Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’da toprak bütünlüğünün sağlanmasında yardımcı olmuşlardır.

Keywords

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Benyamin Kallay, Bosna-Hersek

Read:1977

Download: 1240