Taşkilat-ı Mahsusa’nın 1916 Yedisu/Türkistan İsyanındaki Rolü

Author:

Year-Number: 2017-Volume 8
Number of pages: 266-273
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teşkilat-ı Mahsusa Birinci Dünya Savaşının hemen öncesinde Başkumandan Vekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşa tarafından kurdurulmuştur. Osmanlı Devleti’nin ilk resmi gizli istihbarat teşkilatıdır. Doğrudan Enver Paşa’ya bağlı olan teşkilatın ilk kurucusu Süleyman Askeri Bey’dir. Onun şehit edilmesinden sonra Kuşcubaşı Eşref başkanlığa getirilmiştir. Enver Paşa Teşkilat-ı Mahsusa’yı kurduktan sonra faaliyet programını da bizzat hazırlamıştır. Programda anayurt Türkistan Türklüğü ve Asya Müslümanlarıyla doğrudan temas kurmak da vardı. Buna göre Hindistan ve Türkistan’a teşkilat mensuplarında bir gurup komitacı gönderilecek ve bu beldelerde Rusya ve İngiltere aleyhine isyanlar çıkartılacaktı. Bu çalışmada Teşkilat-ı Mahsusa adına Türkistan’a giderek 1916 Yedisu İsyanında rol alan teşkilat mensupları ve rolleri konu edilecektir.

Keywords

Abstract

The Organization was established by the Deputy Commander-in-Chief and Minister of War Enver Pasha just before the First World War. The first official secret intelligence agency of the Ottoman Empire. The first founder of the organization, which is directly connected to Enver Pasha, is Süleyman Askeri Bey. After his martyrdom, Kuşcubaşı Eşref was brought to the presidency. After establishing Enver Paşa Teşkilat-ı Mahsusa, he prepared the activity program himself. The program also had direct contact with Turkestan Turkestan and Asian Muslims. Accordingly, a group of committee members will be sent to India and Turkestan members, and riots against Russia and England will be issued on these sites. In this study, the members of the organization and their roles will be discussed in the name of Teşkilat-ı Mahsusa.

Keywords