Tanzimat Sonrası Osmanlı Kadını
Tanzimat Sonrası Osmanlı Kadını

Author : Sefika Buyuksahin
Number of pages : 284-295

Abstract

Tanzimat dönemiyle beraber Osmanlı yeni bir dönemin içine girmeye başlamıştır. Bu dönem her alanda değişimin yaşandığı, modernleşmenin başladığı bir dönem olmuştur. Yaşanan bu değişim Osmanlı kadınını da etkilemiştir. Bu dönemde feminizm, milliyetçilik, özgürlük, hürriyet, kadın hakları gibi fikirler Osmanlı toplumunda var olmaya ve yavaş yavaş yerleşmeye başlamıştır. Müslüman kadınların toplumsal statüsü, giyimleri, sosyal yaşama katılmaları, toplum içindeki davranış biçimleri değişmeye başladı. Osmanlı kadınları çıkardıkları dergiler ve gazetelerle seslerini duyurmaya çalışmışlardır. Batılı kadınlar incelemişler ve onların sahip olduklara haklara sahip olmak istemişlerdir. Öncü ve entelektüel kadınlar gazete ve dergilerde Osmanlı kadınını eğitmeye çalışmışlardır. Kadınların çalışma hayatına girmesi, erkelerle aynı haklara sahip olmak istemesi, eğitim hayatına katılması giyimlerinin değişmesi bu dönemde olmuştur. Ayrıca bu modernleşme döneminde kadınlar çeşitli dernekler kurarak kadınların toplumsal yaşama katılmaların sağlamışlardır.

Keywords

Kadın, Batılılaşma, Modernleşme

Read:1418

Download: 986