II. SARGON’UN AŠŠUR-ŠARRU-U?UR’A MEKTUBU (ND 2759) KAPSAMINDA M.Ö. 8. YÜZYILDA ANADOLU’NUN SİYASİ GÖRÜNÜMÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME
AN ANALYSIS ON THE POLITICAL VIEW OF ANATOLIA IN THE 8TH CENTURY B.C. IN THE SCOPE OF SARGON II’S LETTER TO AŠŠUR-ŠARRU-U?UR (ND 2759)

Author : Nurgül Yıldırım
Number of pages : 243-252

Abstract

M.Ö. 8. yüzyıl Anadolulu krallıkların Asur’un yayılmacı politikaları ile mücadele ettikleri dönemi simgelemiştir. Bu dönemin öne çıkan Anadolu’daki siyasi yapıları Frigler, Tabal Krallığı bünyesindeki kent-devletleri ve Urartular olmuştur. Özellikle II. Sargon (M.Ö. 722-705) döneminde başlatılan Asur yayılmacı siyaseti, genel olarak bakıldığında, Akdeniz ticaretine egemen olma amacı taşımıştır. Bu amaç doğrultusunda Anadolu, Asur’dan Akdeniz’e ulaşım sağlaması ve sahip olduğu hammadde çeşitliliği ile tamamen ele geçirilmesi ya da en azından kontrol altında tutulması gereken bir coğrafya olarak görülmüştür. Asur ilerleyişine karşı ise, Anadolulu devletler birbirleriyle koalisyonlar kurarak, güç toplamaya çalışmışlardır. Asur’un bu dönemde ilerleyişinin önündeki her türlü engeli ortadan kaldırmak için çabaladığı, hem II. Sargon’a ait yıllıklarda, hem de krala ait mektuplarda açıkça görülmüştür. II. Sargon’un, kendisi tarafından görevlendirilmiş olan Que (Çukurova) valisi Aššur-šarru-u?ur’a cevaben yazdığı ND 2759 envanter numaralı mektup, Asur ve Anadolulu siyasi unsurların aralarında kurmuş oldukları politik dengelerin anlaşılması adına önemli bir kaynak olarak değer. Bu çalışmada II. Sargon’un yazmış olduğu (ND 2759) mektubun, Asur ve Anadolu arasındaki diplomatik ilişkilerin netleştirilmesi adına analizi amaçlanmıştır.

Keywords

Yeni Asur, II. Sargon, Tabal, Midas, Urartu

Read:1422

Download: 749