Modova Sancağında Tımar Rejimi

Author:

Year-Number: 2017-Volume 8
Number of pages: 219-229
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Modova, 1554 yılında Tımışvar Eyaletine bağlı küçük bir nahiye iken, 1569 tarihli mufassal defterde sancak statüsüne kavuşmuştur. Modova Sancağına, Modova ve Kıraşova-Bıtılnik Nahiyeleri bağlanmıştır. Bu çalışmada sancağın 1573-1574 ile 1582-1583 tarihli tımar-icmal defterleri mukayese edilmiştir. Yapılan mukayesede 1573-1574 yılında vergi geliri 473.263 akçe olup bunun 445.581 akçesi dirliklere dağıtılmıştır. 1582-1583 yılında ise vergi geliri 517.420 akçeye yükselmiş olup bunun 486.241 akçesi sancak içerisinde dirlik olarak dağıtılmıştır. Artan vergi gelirine uygun olarak dağıtılan dirlik miktarı da yükselmiştir. Çalışmada tımar-icmal defterlerine göre gelirlerinin has, zeamet ve tımar şeklinde dağılımını karşılaştırarak, sancak içerisinde tımar sahipleri ve görevleri incelenmiştir.

Keywords

Abstract

While Modova was a small nahiye in the province of Timisoara in 1554, it had a status of a sanjak in 1569 as it was written in the registration books. Moldova was linked to Modova Sanjak and the towns of Moldova, Bitilnik- Skopje . In this study, 1573-1574 timar-tax registration books and the 1582-1583 timar-tax registration books have been compared. In comparison, it has been noticed that the tax revenue in 1573-1574 was 473.263 akce as total and 445.581 out of this total was distrubuted as dirlik (land tax).In 1582-1583, the tax revenue increased to 517,420 akce, of which 486,241 akce were distributed as dirlik ( land tax) in sanjak. In accordance with the increased tax revenue the amount of dirlik (land tax) distribution was also increased. In the study, the timar icmal registration books have been examined accordance with the tax income distribution as in the forms of has (peculiar), zeamet (vassalage) and timar, and the owners of timar and their tasks have also been studied.

Keywords