ANADOLU SELÇUKLULARI DÖNEMİNDE NEVŞEHİR, NİĞDE, KAYSERİ VE AKSARAY ÇEVRESİ’NİN SİYASÎ, SOSYAL, EKONOMİK VE KÜLTÜREL TARİHİ

Author:

Year-Number: 2016-Volume 7
Number of pages: 83-117
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çeşitli nedenlerden dolayı anavatanları olan Türkistan’dan göçler başlayınca dünyanın değişik yönlerine özellikle de batıya doğru göç eden Türkler, Müslüman olduktan sonra da bu göçleri devam ettirmişlerdir. Bu süreçte tarih boyunca gittikleri yerlerde pek çok devlet kurmuş, göç ettikleri yerlerde kendi medeniyetini tesis ederken medeniyetlere de tesir etmeyi başarmış bir millet olarak tarih sahnesinde kendini konumlandırmıştır. Özellikle Selçuklular zamanında Anadolu’ya büyük göç dalgaları halinde gelmeye başlamışlardır. Doğudan batıya doğru olan Oğuz göçleri Osmanlılar döneminde de devam etmiştir. Oğuzlar, Anadolu’ya çadırlarıyla, sürüleriyle bir daha geri dönmemek üzere gelmişlerdir. Önce Selçuklular daha sonra da Osmanlılar Anadolu’ya gelen bu Oğuz kitlelerini yeni fethettikleri bölgelere yerleştirerek oraların Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağlamışlardır. Arapların bir asır boyunca Anadolu’ya yapmış oldukları seferler önemli sonuçlar doğurmamıştı. Birçoğunda üstünlük sağlasalar da istedikleri başarıyı elde edememişlerdi. Daha sonra Türkler, aynı devletle aynı topraklar üzerinde mücadeleye girişmiş ve kazandıkları başarılar sonucunda buraların bir Türk yurdu olmasını sağlamışlardır.

Keywords

Abstract

Turks, immigrated to different places of the world especially to the West From Turkistan after starting immagration because of various reasons, continued these immigrations even after being Muslim. During this time, they founded lots of states and civilization and also affected other civilizations. So, thanks to these they placed as succesful nation in history stage. They moved to Anatolia in big tribes, especially in Seljuks’ time Oguzs’ migration, from the East to the West, went on in Ottoman time. Oguz settled in Anatolia for good with their tents and herds, flocks. First Seljuks and then Ottomans made Oguzs Turkish and Muslim by placed them in their regions. Arap expeditions ongoing for a century did not have significant results. Although they achieved most of them, they could not achieve they gool. Later, Turks had wars with the same state on the same land and they made these lands Turkish lands as aresult of their success.

Keywords