ASURLU BAYAN AKADİA’NIN AĞABEYİ U?UR-ŠA-İŠTAR’A GÖNDERMİŞ OLDUĞU ÜÇ MEKTUP

Author :  

Year-Number: 2016-Volume 7
Language : null
Konu :
Number of pages: 247-264
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

U?ur-ša-İštar, Asur Ticaret Kolonileri Dönemi’nde Anadolu’da tanınmış tüccarlardan biridir. Akadia ise, söz konusu tüccarın Asur’da yaşayan kız kardeşidir. Burada ele aldığımız üç mektup Akadia tarafından ağabeyine yazılmış olup bir takım aile içi sıkıntıların ve ticari meselelerin dile getirilmesi ile ilgilidir.

Keywords

Abstract

U?ur-ša-İštar is a well known trader in Anatolia in Assyrian Trade Colonies Period. Usur-Sa-İstar i sone of the well-known traders in Anatloia in the period of Assyrian. Akadia is also his sister living in Assyria. The three letters handled in this study are wiretten by Akadia to her borther and include some family problems as well as commercial issues.

Keywords


 • AHw, Akkadisches Handwörterbuch, Wiesbaden 1965-1981

 • CAD, The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago, Chicago 1956 vd.

 • Cahit Günbattı, 1994: “Kültepe Tabletlerine Göre Kadınların Ticari faaliyetleri Hakkında Bazı Gözlemler” XI. Türk Tarih Kongresi (Ankara: 5-9 Eylül 1990), C.1, s. 191200.

 • Ebru Mandacı, 2016: Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Kadın, Ankara

 • Hakan Erol, 2008: “Uṣur-ša-İštar Arşivinden (Kt. n/k) Šimat-Su’en’in Bir Mektubu”, VII. Uluslararası Hititoloji Kongresi Bildirileri, Çorum 25-31 Agustos C.1, Ankara 2010.

 • Emin Bilgiç-Sebahattin Bayram, 1995: Ankara Kültepe Tabletleri II, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.

 • Salih Çeçen, 1999: “Uṣur-ša-İštar, Eski Asur Kralı Sargon’un Oğlu mu?”, XII. Türk Tarih Kongresi (Ankara: 12-16 Eylül 1994), s. 59-64.

 • Salih Çeçen-L.Gürkan Gökçek, 2015: “Assur Ticaret Dönemi Tüccarlarından Uṣur-ša- İštar'ın Saray ve Kurumlar ile Yazışmalarından Bazı Örnekler”, Cappadocia Journal of History and Social Sciences, Volume 4 (189-201).

                                                                                                    
 • Article Statistics