KIBRIS ADASI’NDA HAÇLI HÂKİMİYETİNİN KURULUŞU

Author:

Year-Number: 2016-Volume 7
Number of pages: 265-279
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Haçlı seferleri, özellikle Doğu Akdeniz kıyılarını hedef almıştır. Haçlıların bu bölgeyi hedef olarak belirlemesindeki nedenler arasında inançlarına göre kutsal bir şehir olan Kudüs’ü Müslümanlardan almak vardı. Ancak gerçek amaçları ise o dönem için dünya ticaretinin ve ekonomisinin merkezi durumunda bulunan Suriye-Filistin kıyılarına hâkim olarak zenginleşmekti. Suriye-Filistin kıyılarının güvenliğini sağlamak, haçlı devletlerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve ticaret ağını genişletmek için ele geçirilmesi gereken yerlerden biri de şüphesiz Kıbrıs Adası idi. Bu çalışmada haçlıların birkaç yüzyıl boyunca hâkim oldukları Kıbrıs’taki hâkimiyetlerinin kuruluşunu anlatmaya çalıştık.

Keywords

Abstract

The crusades has espacialy aimed to conquer east shores of Mediterranean sea. The one of the reasons which the Crusaders has gotten was to captur the holy city Jaruselam from the Muslims. But the real purpose of the Crusaders was being rich by capturing the shores of Syria and Palestin. The otherwise one of the necessity was to capture Cyprus Island to provide to security of the Shores Syria and Palestin, to demands of the states of Crusaders and to extend commerce of these states. İn this article we aimed to describe the establisment of administration of the crusaders in Cyrprus Islands.

Keywords