Makedonya'nın Yükselişi ve II. Philippos

Author :  

Year-Number: 2016-Volume 7
Language : null
Konu : Eskiçağ Tarihi
Number of pages: 21-36
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Makedonyalı II. Philippos, MÖ 359’dan MÖ 336 yılına kadar hüküm sürdü. Bu süreçte, Makedonya Devleti’ni ileri bir seviyeye taşıdı. II. Philippos, Makedonya ordusunda devrim yaptı. Ordunun sayısını 10.000’den 24.000’e çıkardı ve süvarinin sayısını 600’den 3.500’e çıkardı. Daha sonra komşu bölgeleri işgal etti ve isyanları bastırdı. MÖ 336 yılında Aigai’de öldürüldü. Çalışmanın amacı, Makedonya Devleti’nin ilerlemesinde II. Philippos’un etkisini saptamaktır. Bu çalışmada II. Philippos’un hayatı hakkında bilgi verildikten sonra ordusu ve seferleri, evlilikleri, Korinthos Anlaşması konularına değinildi. Makalenin sonunda, çalışma değerlendirilip bir sonuçla özetlendi.

Keywords

Abstract

Philippos II of Macedon, was the king of the Macedonia from 359 BC until 336 BC. Within this period, State of Macedonia took them to advanced next level. Philippos II who revolutionized the army of Macedonia. He increased the army size from 10.000 to 24.000 and the cavalry from 600 to 3.500. Afterwards, the king conquered neighboring territories and put down revolts. Philippos II, was murdered in 336 BC, at Aegae. The aim of the study is to determine the impacts of Philippos II on advance of Macedonia. In this study, after it was informed about Philippos’s life, it was also mentioned about his army and his wars, his marriages, Korinthos Agreement. At the end of the article, the study was summerized with the result of assessment.

Keywords


 • BOSWORTH, A. B.; Büyük İskender’in Yaşamı ve Fetihleri; Fetih ve İmparatorluk, Ankara, 2005.

 • CRAWFORD, Michael H.; David Whitehead, Archaicand Classical Greece A Selection of Ancient Sources in Translation, United Kingdom, 2002.

 • DROYSEN, Johan Gustov; Büyük İskender II, (Çev. Bekir Sıtkı Baykal), Ankara, 1946.

 • DROYSEN, Johan Gustov; Büyük İskender Tarihi, (Çev. Bekir Sıtkı Baykal), İstanbul, 2007. FREEMAN, Philip; Alexander the Great, New York, 2011.

 • GREEN, Peter; Alexander The Great, and The Helenistic Age, London, 2007.

 • HAMMOND, N. G. L.; Sources for Alexander The Great, An Analysis of Plutarch's Life and Arrian's Anabasis Alexandrou, Australia, 1993.

 • HUNTER, Nick; Alexander The Great, London, 1998.

 • KIRIMLI, Recep Hikmet; İskender'in Liderlik Sırları, İstanbul, 2011. KOTAN, Necati; Büyük İskender, Adana, 1971.

 • LAUFFER, Siegfried; Büyük İskender, (Çev. Nilgün Sarguç), İzmir, 2004.LENDERİNG, Jona; Büyük İskender, (Çev. Burak Sengir), İstanbul, 2009. ÖZTÜRK Ömer, Büyük İskender, İstanbul, 2013.

 • STRAUSS, Barry; Tarihe Yön Veren Büyük Komutanlar, İskender, Hannibal ve Sezar’ın Liderlik Dehası, (Çev. Ümit Hüsrev Yolsal), İstanbul, 2003.

 • TEKİN, Oğuz; Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş, İstanbul, 2008.

 • WORTHİNGTON, Ian; By The Spear; Philip II, Alexander The Great and The Rise and Fall of the Macedonian Empire, America, 2014.

 • YURDKORU, Suad; Büyük İskender’in Anadolu Savaşları, İzmir, 1962.

                                                                                                    
 • Article Statistics