SİCİLL-İ ÂHVAL DEFTERLERİNE GÖRE ARABSUN (GÜLŞEHİR) DOĞUMLU OSMANLI DEVLET ADAMLARI

Author :  

Year-Number: 2016-Volume 7
Language : null
Konu : YAKINÇAĞ
Number of pages: 66-82
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı memurlarının biyografisi için en önemli kaynak malzemelerinden biri olan ve yakın dönem çalışmalarında da en çok tercih edilen Sicill-i Ahvâl Defterleri verilerine göre yapılmış olan bu çalışmada, tespit edilen Arabsun (Gülşehir) doğumlu yirmi Osmanlı devlet memuru incelenecektir. Bu memurlarının baba adı, babasının mesleği ve sülale adı, bunun yanında memurların hangi okullarda okudukları, bu okullardan mezun olup olamadıkları, bildikleri diller ve ne derece bu dilleri bildikleri, göreve başlama yaşları, işe başlama biçimleri, aldıkları maaşlar, hangi meslekte ve hangi idarî birimlerde görev yaptıkları, memuriyetleri sürecinde ceza alıp almadıkları, kendilerine verilen madalyalar, rütbeler, nişanlara dair detaylı bilgiler verilerek Arabsun (Gülşehir) doğumlu memurlar tanıtılmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

This study has been done according to the data of the Sicil-i Ahvâl Registers. We have disclosed that for the biographies of the Ottoman officers the Sicil-i Ahvâl Registers are one of the most important and most preferred source materials. Therefore; considering the results, twenty Ottoman civil servants, born in Arabsun (Gülşehir), will be examined. We will introduce the Ottoman civil servants, born in Arabsun (Gülşehir), by giving detailed information such as the name of their fathers, the occupation of their fathers, family names, which schools they attended, whether they graduated from these schools or not, the languages they knew and to what extent they knew this language, at what age they started working, the style of jobs they did, the salaries they received, which profession and what administrative unit they worked for, whether they received any punishment in the process of civil service, the medals given to them, ranks and badges.

Keywords


 • A) Tetkik ve Telif Eserler Atam, Ş. (2011). Sicill-i Ahval Defterlerine Göre Nevşehir Doğumlu Memurların Sosyo-Kültürel

 • Üniversitesi Yayınları. Bozkurt, N. (2011). Sicill-i Ahvâl Defterlerine Göre Simavlı Memurlar. Akademik Bakış Dergisi, 1-12. Bülbül, F. K.-T. (2014). Biyografik Kaynaklara ve Sicill-i Ahvâl Kayıtlarına Göre Osmanlı Yönetim

 • Kaymakamlığı. Çelik, S. F.-K.-F. (2011). Osmanlı Modernleşmesinin Temel Olgularından Biri: Bürokrasi. SDÜ Fen

 • Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 113-128. Genç, Y. İ. (2010). Başbakanlık Osmanlı Arşiv Rehberi. İstanbul: Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı. Kodaman, B. (1999). Abdülhamit Devri Eğitim Sistemi. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Özger, Y. (2010). Sicill-i Ahvâl Defterlerine Göre Osmanlı Bürokrasisinde Yozgatlı Devlet Adamları.

 • İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık. Özkan, S. (2010). Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Nobel Yayınları. Sarı, S. (2014). Sicill-i Ahvâl Defterlerinde Amasyalı Memurlar. İstanbul: Libra Yayıncılık. Sarıyıldız, G. (2004). Sicill-i Ahvâl Komisyonunun Kuruluşu ve İşlevi. İstanbul: Der Yayınları. Sarıyıldız, G. (2009). Sicill-i Ahvâl Defterleri. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Sunay, M. M. (2007). Sivas Doğumlu Ermeni Memurlar (Sicill-i Ahvâl Defterlerine Göre).

 • Turizm Müdürlüğü Yayınları. Yiğit, A. Ö. (2011). Sicill-i Ahval Defterlerine Göre Osmanlı İmparatorluğu'nda Çorumlu Devlet

 • Adamları. Çorum: Çorum Belediyesi Kültür Yayınları. Yüksel, A. (2004). Sicill-i Ahvâl Defterlerine Göre Osmanlı Döneminde Tirebolulu Memurlar .

                                                                                                    
 • Article Statistics