II. Dönem TBMM'deki Sivas Milletvekilleri

Author:

Year-Number: 2016-Volume 7
Number of pages: 142-159
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sivas, Anadolu’nun en önemli geçiş noktalarından birisi olup jeopolitik konumu itibari ile tarih boyunca bu hareketliliğini ve önemini muhafaza etmiştir. Milli Mücadele’nin dönüm noktalarından olan Sivas Kongresi’nin yanı sıra Heyet-i Temsiliye’ye de bir süre ev sahipliği yapmıştır. Büyük Millet Meclisi’nin açılması ve İstiklâl Savaşı’nın sürdürülmesi gibi olağanüstü gelişmeler meydana gelirken, doğal olarak şehrin yerel siyasi hadiseleri gündeme fazla gelmemiştir. Ancak 1923’teki seçimlerin ardından oluşturulan II. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde şehri temsil eden milletvekilleri parlamentoda farklı konularda söz almışlar ve imar, iskân, idari ve ekonomik alanlarda şehrin sorunları gündeme getirilmiştir.

Keywords

Abstract

Sivas is one of Anatolia the most important crossroads throughout history, and geopolitical position has maintained this reputation and the importance of mobility. National Struggle of the turning points of the Sivas Congress, as well as Representative Committee also has been the home for a while. Grand National Assembly of the extraordinary developments such as the opening and maintaining of the War of Independence occurred while natural local political events in the city is not much on the agenda. However, I created after the elections in 1923, representing the period in question in the National Assembly deputies have taken on different issues in parliament and zoning, housing, problems in the administrative and economic areas were raised.

Keywords