Endülüs’ün Düşüşünde Aragon Krallığı’nın Rolü

Author:

Year-Number: 2016-Volume 6
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : ORTAÇAĞ TARİHİ
Number of pages: 165-178
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet “el-Endülüs”, bugün Portekiz ve İspanya gibi devletlerin bulunduğu coğrafi bölgeye Orta Çağ’da Müslümanlar tarafından 711 yılı itibariyle gerçekleştirdikleri fetih hareketlerinden sonra verdikleri isimdir. İspanya’nın Müslümanlar tarafından fethedilmesiyle birlikte ilim, sanat ve kültür alanında tarihinin altın çağını yaşayan bölge aynı zamanda sayısız siyasi mücadelelere de ev sahipliği yapmıştır. Bu çalışmamızda sekiz asır gibi uzun bir süre Müslümanlara ev sahipliği yapan Endülüs’ün kaybedilmesinde, başlangıçta bir kontluk olarak ortaya çıkan ve akabinde krallığa ve hatta imparatorluğa dönüşen Aragon Krallığı’nın Endülüs İspanya’sındaki rolüne değinilecektir. Ayrıca Endülüs ve Endülüs’te yaşamış olan Müslümanların siyasi serüvenine kısaca değinilecektir.

Keywords

Abstract

The name of the “Andalusia” which corresponds to geographic region where there are countries like Portugal and Spain in present day world was given to the penisulas of Iberian by Muslims in 711 after the actions of conquests. The area living golden age in point of science, art and culture after the conquest of Andalusia by Muslims hosted countless political struggles. In this study, on the subject of loss of the geography of Andalusia which hosted Muslims for a long time like eight century, the role of the Aragon Kingdom, which appeared as a county firstly and then transformed into a kingdom, on Andalusian Spain will be mentioned. Andalusia and the political adventure of Muslims who lived in Andalusia will be mentioned shortly.

Keywords