Halkevlerinin Tiyatro Faaliyetleri ve Sinop Halkevi Örneği

Author:

Year-Number: 2016-Volume 6
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Tarih
Number of pages: 64-79
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli kültür ve halk eğitimi kurumlarından biri olan halkevlerinin temel amaçları, Atatürk ilke ve inkılâplarını geniş halk kitlelerine anlatmak ve benimsetmek, halkı her açıdan aydınlatmak ve halkın modernleşme sürecine uyum sağlamasını kolaylaştırmaktı. İlk olarak 19 Şubat 1932’de 14 il merkezinde açılan halkevleri kısa sürede bütün bir yurt geneline yayılarak kapatıldıkları 1951 tarihinde sayıları 478’e ulaştı. Halkevleri zincirinin bir halkası olarak 24 Haziran 1932 tarihinde faaliyetlerine başlayan Sinop Halkevi, kısa sürede Sinop’un başlıca kültür merkezi hâline geldi. Dokuz çalışma şubesiyle sosyal ve kültürel hayata ilişkin her alanda faaliyet gösteren Sinop Halkevi, özellikle tiyatro alanında başarılı çalışmalar yürüttü. Tespit edilebildiği kadarıyla 1932 tarihinden 1944 yılı sonuna kadar 55 farklı oyunu 134 kez sahneleyen Sinop Halkevi, Sinop’ta bir tiyatro kültürünün oluşmasına katkı sağladı. Sinop Halkevinin gerçekleştirdiği tiyatro faaliyetlerinin ele alınacağı bu çalışmada kronolojik bir anlatımla söz konusu faaliyetler aktarılmaya çalışılacaktır. Bununla birlikte çalışmanın hem Türk tiyatro tarihi hem de Sinop’un sosyo-kültürel hayatına dair yapılacak çalışmalara kaynaklık edeceği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Abstract The main purposes of community centers, one of the most important institutions of cultural and public education, were to explain Atatürk’s principles and reforms to the masses and to make them adopt, to illuminate peoplein every aspect and to facilitate the adaptation of modernization process to people. First opened on February 19th, 1932in 14 provinces, community centers spread through the whole country for a short time and the number of community centers has reached to 478 in 1951 during which they have been closed down. Beginning operations as a ring in community centers on June 24, 1932, Sinop Community Center has become a major cultural center of Sinop in a short time. Operating activities with nine branches in all areas related to social and cultural life, Sinop Community Center has particularly carried out successful work in the field of theater. Displaying 55 different theatre scenes 134 timessince 1932 to the end of 1944 as far as it was determined, Sinop Community Center contributed to the formation of a theater culture in Sinop. In this study, theater activities of Sinop community center will be carried out and described with a chronological narrative. In addition to this, this study can be a source for the history of Turkish theater as well as historical studies carried out on the socio-cultural life of Sinop.

Keywords