TÜRKİYE’DEKİ MUHACİR AZERİ BASINI IŞIĞINDA SOVYETLERİN AZERBAYCAN TOPRAKLARINDA İSKÂN SİYASETİ

Author:

Year-Number: 2016-Volume 6
Number of pages: 179-189
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çarlık Rusya’nın Türk dünyası topraklarını işgal etme politikası çerçevesinde, Türk Dünyası üzerindeki asimile etme çalışmaları farklı şekillerde olmuştur. Çarlık yönetiminin 1917 Bolşevik Ihtilali ile idareyi devrettiği Sovyetler ittifakı da Türk dünyası toprakları üzerinde bir takım siyasi ve sosyo-kültürel asimile politikaları takip etmiştir. Sovyetlerin uygulamış olduğu iskân politikası çok çeşitli şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Gerek yerli halkın elinden alınan araziler üzerine Rus göçmenlerin yerleştirilmesi, gerekse yerli halkın kolhozlara girmeye zorlanması gibi olaylar bunlara önemli birer örnek olmuştur. Yerli ahali içerisinde bölgesel nüfuzu olan kişiler sürgüne tabi tutulmuşlardır. Ellerinden toprakları alınan köylüler ile yerel Sovyet yöneticileri arasında problemler eksik olmamış, Sovyet yönetimi isyanlarla uğraşmak durumunda kalmıştır.

Keywords

Abstract

Within the frame of Czarist Russia's policy of invading Turkish world's land, Czarist Russia's assimilation attempts on Turkish world occurred differently. Soviet alliance to which Czarist management turned over the administration with Bolshevik Revolution in 1917 followed same political and socio-cultural assimilations policies on Turkish world's land. The housing policy carried out by the Soviets has appeared us different ways. Both the settlement of Russian immigrants on the land taken from the local people and the enforcement the local people to live in colhozes (collective farms) are important examples. Local people who had the regional dominance were exiled from their land. There were always problems between the villagers whose lands wore take away and local Soviet managers. The Soviet management had to deal with the riots.

Keywords