BURSA MEKTEB-İ İDÂDÎ-İ MÜLKİSİ KURULUŞU VE FAALİYETLERİ

Author:

Year-Number: 2016-Volume 6
Number of pages: 138-149
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bursa Mekteb-i İdâdî-i Mülkisi, Osmanlı bürokrasisinin memur gereksinimini bir nebze olsun gidermek amacıyla, 3 Ağustos 1885 tarihinde Bursa şehir merkezinde açılmış olan bir eğitim-öğretim kurumudur. Batı tarzı eğitim veren okulun eğitim süresi dört yıldı. Okulun öğrenci sayısının sürekli artış göstermesi daha büyük bir binaya taşınma zorunluluğunu ortaya çıkardı. Bu amaçla idâdînin bulunduğu arazi içinde yapılan yeni bina 26 Ocak 1891 de hizmete girdi. 1892-1893 Eğitim-Öğretim yılında leyli (yatılı) bölümü ve ayrıca rüşdiye kısmı da eklenerek okulun öğrenim süresi yedi yıla çıkarıldı. 1887-1894 seneleri arasında idâdîden 56 öğrenci mezun oldu. Mezun öğrenciler genellikle Türk ve Müslümandı. Buna karşın az sayıda Rum, Ermeni ve Musevi öğrenci de mezunlar arasında bulunmaktaydı. İdâdînin bölge halkından yoğun ilgi görmesi ilerleyen yıllarda çeşitli bölümlerin açılmasına ve ek binaların yapılmasına vesile oldu. 1903 yılında Bursa Mekteb-i İdâdî-i Mülkisi’nin ziraat, ticaret ve sanat şubeleri açıldı. Okulun kimyahane, kütüphane, yatakhane, yemekhane ve teneffüshane bölümlerinin inşaatı bitirilerek 1906 yılında hizmete girdi. Yine aynı yıl hava durumunun gözlemlenebilmesi için okul içinde bir rasathane (gözlemevi) kuruldu. Cumhuriyet Dönemi’nde 1923-1924 öğretim yılında “Sultanî” ismiyle liseye dönüştürülen okul, sonraki dönemde erkek lisesi konumuna getirildi. Okul günümüzde Bursa Anadolu Erkek Lisesi ismiyle eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Keywords

Abstract

Bursa Mekteb-i Idâdî-i Mulki is an educational institution opened in the city center of Bursa on 3rd August 1885 with the aim of fulfilling the government officer requirement of the Ottoman bureaucracy to some extent. The study period of the school giving western style education was four years. Since the number of students of the school continuously increased, it appeared the necessity of moving to a larger building. For this purpose, the new building constructed in the area where the idâdî was located went into service on 26th January 1891. In the 1892-1893 educational year, the boarding section and also the secondary section were added and the study period of the school was increased to seven years. Between the years of 1887-1894, 56 students graduated from the idâdî. Grad students were generally Turkish and Muslims. However, a few Rum, Armenian and Jewish students were among the graduates. The idâdî's having received intensive interest from the locals led to the opening of various departments and the construction of additional buildings in the advancing years. In 1903, the agriculture, trade and art branches of Bursa Mekteb-i Idâdî-i Mulki were opened. The construction of the chemistry laboratory, library, dormitory, cafeteria and playtime sections of the school was finished and put into service in 1906. Again in the same year, an observatory was established in the school in order to observe weather conditions. In the Republican Period, in the 1923-1924 educational year, the school turned into high school under the name of “Sultanî” was made Boys' High School in the later period. Today the school is continuing its educational activities under the name of Bursa Anatolia Boys' High School.

Keywords