MODERNİZMDEN POSTMODERNİZME RESİM: PİCASSO IŞIĞINDA

Author:

Year-Number: 2016-Volume 6
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 31-41
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale sanatı, modernizm ve postmodernizm arasındaki farktan hareketle, iki tarz arasındaki ayrım ile anlama çabasının ürünüdür. Zira sanatın ve bilhassa resmin, her iki insanlık durumuna verdiği farklı tepkilerin sosyolojik olarak anlaşılmasının son derece önemli olduğu varsayılmaktadır. Daha da önemlisi, toplumların sosyolojik elementleri ve psikolojik gereksinimlerinin başında gelen sanatın ancak bu şekilde çok daha iyi anlaşılabileceği öngörülmektedir. İşte tam da buradan hareket edildiğinde, bu çalışmanın “Neden sanatın sosyolojisini yapmak zorundayız?” sorusunun cevabına bizi bir parça daha yaklaştırmış olması beklenmektedir. Sanatın iki tarzlı yorumuna-postmodern yorum/modern yorum-geçmeden, “Postmodernizm” denilen yeni bir durumun olup olmadığı hususunda mesai yapılacaktır. Postmodernizm denilen yeni bir insanlık durumun olup olmadığını tartışmak ya da neden böylesi yeni bir durumdan söz edildiğini anlamak için de öncelikle modern olanla paslaşılacaktır. Bu çerçeve eşliğinde ve bir başlık halinde ele alınacak olan Modernleşme kuramı, gerekçeleri ile iki bakışlı bir perspektif olarak, kimilerinin gelip geçici bir modadan ibaret gördüğü postmodern dönem ise gerekçeleri ile özgül özellikleri olan yeni bir dönem olarak işlenecektir. Bu çalışmada sanat, modern ve postmodern durumların anlaşılması çabasında önemli bir tutamak ilan edilecektir. Her iki ‘kriz’de (modern ve postmodern) sanat akımı kisvesi altında ve sanatın öncülüğünde aslında bir insanlık durumuna dönüşmüş, ezberleri bozmuş, yapı taşlarını yerinden oynatmıştır. Bu önemli değişim hamlelerinin kimi zaman fırça darbelerinde, kimi zaman notalarda, kimi zaman mimaride ve sanatın daha birçok farklı biçemlerinde izlenmesi olanaklıdır. Modern sanattan postmodern sanata geçişin ve bu değişimin sosyal sonuçlarının anlaşılması hedefinin ‘resim’ üzerinden gerçekleştirilmesi ise makalenin sınırlılığıdır. Dolayısıyla, çalışmanın sonraki başlığında, modernizm ve postmodernizm arasındaki sınırlar, resim üzerinden net bir biçimde resmedilmeye çalışılacaktır. Sanatın, modernizmden postmodernizme olan serüveni tuval üzerinden izlenmeye çalışılacaktır. Kararlı bir biçimde ve çoktan modern bir ressam olarak ilan edilmiş olan Picasso üzerinde tekrar düşünmenin faydalı olacağı sanılmaktadır. “Sanat için sanat” anlayışının bir şaka olduğunu düşünen ve modernizme çağdaşları kadar sadık kalmayan Picasso’yu modern kalıplara sıkıştırmak ne kadar doğrudur? Eserlerindeki çoğulluk, biçemindeki renklilik, tarzındaki çelişki ve dinamizm onun hakkındaki ‘modern ressam’ tanımının aceleci bir yorum olduğunu düşündürmektedir. Dolayısıyla son olarak; içeriğinde, bu çalışmanın asıl nedenini barındıran Picasso’nun eserlerinden alınan yoğun postmodern kokular takip edilecek ve Picasso’nun modern ressamlar listesindeki yeri tartışılmaya açılacaktır.

Keywords

Abstract

This article is the product of trying to differentiate and understand art, through the distinction between two different styles with the distinction between modernizm and postmodernizm. Because, sociologically understanding art’s, especially art of painting’s reaction to the situation of humanity is considered to be important. More significantly, art, which is both a sociological element of society’s and a primary psychological need, could only be understood much more proparly with this way. Gaining momentum from this point, it is expected that this study reaches more closely to the answer of “why we have to make sociological analysis of art?”. Before mentioning the two different styles of art (modern interpretation and postmodern interpretation), an analysis about the originality of postmodernizm will be made. To discuss the originality of postmodernizm as an human situation or analyzing why such a situation is considered, firstly modernizm will be considered. Within this conceptualization, modernization as a title will be analyzed. While Modernization will be examined as two sided approach with justifications, postmodernizm, which is considered by some people as a temporary trend, will be examined together with its peculiarities as a new era with justifications. In this study, art is seen as an important distinction tool to understand modern and postmodern sitiuations. In both crises (modern and postmodern), the situation is about humanity in which memorized acceptances and structures are demolished within the title of art nouveau and with the leadership of art. These important changes can be seen sometimes in brush strokes, sometimes in notes and sometimes in architecture and in other different forms of art. To understand this change from modern art to postmodern art and its social results, through “art of painting”, is the limit of this article. So, the next title of this study, the distinctions between modernizm and postmodernizm, will tried to be described clearly through art of painting. Art’s movement to postmodernizm from modernizm will tried to be observed through canvas. This study advises to rethink about the Picasso who is decisively and already considered as a modern painter. How right is to squeeze in Picasso, who has thought the idea of “Art for Art” was joke and not so much loyal to modernizm as his contemporary collegues, to modernist structures? The plurality and dynamism in his works, colorfulness in its form, conflicts in style, makes a person to think that he is a “modern painter” is a hasty interpretation. Thus, lastly, the intense postmodern scents of Picasso’s work, which include the main reason of this article, will be followed and the position of Picasso in modern painter lists will be opened to discussion.

Keywords