EKREM PAMUKÇU'NUN HAYATI VE ESERLERİNE KISA BİR BAKIŞ

Author:

Year-Number: 2015-Volume 5
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 23-48
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ekrem Pamukçu kısa süren yaşamı boyunca ailevi yaşantısı, siyasi kişiliği, akademik duruşu, ortaya koyduğu eserleri ve çevresindeki insanlara yaklaşım tarzıyla örnek bir bilim insanı olmuştur. Kendisi, Kerkük doğumlu olan önemli Türkmen aydınlarımızdan bir tanesidir. Ekrem Pamukçu'nun, Irak Türkmenlerinin ellerinden alınan haklarının geri kazanılması noktasında büyük gayretleri olmuştur. Ayrıca Irak Türkmenlerine karşı yürütülen baskılara bütün dünyanın dikkatini çekmek için yoğun çalışmalar içerisine girmiştir. Kendisi Türkmenlerin haklı davasını her yerde duyurmaya ve onların sesi olmaya gayret göstermiştir. Ekrem Pamukçu Türkmenlerin haklarını savunurken diğer etnik grupların da haklarını savunmayı ihmal etmemiştir. Irak toprakları üzerinde yaşayan etnik toplulukların eşit haklara sahip olmaları gerektiğini savunmuş ve bu topraklar üzerinde yaşayan bütün toplulukların Iraklı olma bilinciyle hareket etmeleri gerektiğini savunmuştur.

Keywords

Abstract

Ekrem Pamuçku was one of the good example of a scientist because of his family life, political identity, academic stance, Works which he created and his approach to the people arround him during his life which lasted short. He was one of the our importand literate who was born in Kerkük. Ekrem Pamukçu had a great effort at the point that taking Iraqin Turkmen rights back which was taken away from them. Besides, he efforted in intensive Works to point out the world’s attention to pressure which was carried out against Iraqin Türkmen. He strived to anounce the case of Turkmen and strived to be their voice. While Ekrem Pamukçu, was offending Turkmen’s rights, he didn’t neglect other ethnic groups’s rights as well. He defended that the ethnic groupswhich live at the Iraq lands should have the equal rights and he defended that all socities which live at these lands should act by awaring of being Iraqin as well.

Keywords