TARİHTEKİ EN İLGİNÇ HAÇLI SEFERİ: CADILIĞA KARŞI DÜZENLENEN HAÇLI SEFERİ

Author :  

Year-Number: 2015-Volume 5
Language : null
Konu : ORTAÇAĞ TARİHİ
Number of pages: 164-182
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ortaçağ sosyal olaylar açısından oldukça karmaşık bir dönemdir. Bu da Ortaçağın bir geçiş dönemi olmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle de Ortaçağ Avrupasının farklı bir yönü ortaya çıkmıştır. Bu sosyal olaylar içerisinde en ilginç ve de üzücü olanlardan birisi cadılık olaylarıdır. İlginç olan tarafı insanların inanmakla inanmamak arasında kalmış olmalarıdır. Üzücü olan tarafı ise cadıların öldürülmeleri sırasında masum insanların da ölmüş olmasıdır. Ama cadılık da heretik bir akım olduğu için bunları yok etmeye yönelik bir Haçlı seferi düzenlenmiştir. Bu çalışmada ise bu Haçlı seferi, seferin öncesinde ve sonrasında yayınlanan fermanlar ve kanunlar cadılık ve cadı avı olgularıyla birlikte anlatılmaktadır.

Keywords

Abstract

Middle age is a complicated period for social events. This case is caused from that the middle age was a transition period. Espicially a differant part of the Medieval Europe appeared. One of the most interesting and most painful events is witchcraft events among these social events. The interasting part is that the people stayed together believing or not believing. The painful part is that innocent people died when witches were killed. But a crusade was organized to eradicate these because witchcraft was a heretics. In this study, this crusade is told with the canons and bulls that were published before and after this crusade and also witchcraft and witch-hunt facts.

Keywords


 •  Akın, Haydar.( 2011). Ortaçağ Avrupasında Cadılar ve Cadı Avı. Ankara: Phoenix yay.

 •  Baigent -Leigh, Mıchael –Richard. (1999). The Inquisition. England: Penguın yay.

 •  Hamilton, Bernard.(1989). The Medieval Inquisition. New York: Holmes&Meier yay.

 •  Janssen, Johannes. (1996). History of the German People After the close of the Middle Ages, New York: Ams pres.

 •  Kieckhefer, Richard. (2000). Magic in the Middle Ages. Cambridge University pres.

 •  Martin, Lois. (2009). Cadılığın Tarihi. İstanbul: Kalkedon yay.

 •  Midelfort, H. C. Erik. (1972). WitchHunting in Southwestern Germany 1562-1684. Stanford: Stanford University pres.

 •  Morrisson, Cecile.(2005). Haçlılar. Ankara: Dost yayınları.

 •  Robbins, Rossell Hope. (1974).The Encyclopedia of Witchcraft and Demonology, New York: Crownpublishers.

 •  RyleyScott, George. (2001). İşkencenin Tarihi. (Çev. Hamide Koyukan). Ankara: Dost

 •  Sibai, Tanya. (2001). Witch trials in Germany: PoliticsorHysterics?, The Concord Review, ss.81-103.

 •  Thomas, Keith. (1971). Religion and the Decline of Magic. England: Oxford University pres.

 •  Trevor-Roper,H.R.;1969.The European Witch-Craze of the Sixteenth and Seventh Centuries. New York:Penguin pres.

                                                                                                    
 • Article Statistics