TARİHTEKİ EN İLGİNÇ HAÇLI SEFERİ: CADILIĞA KARŞI DÜZENLENEN HAÇLI SEFERİ

Author:

Year-Number: 2015-Volume 5
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : ORTAÇAĞ TARİHİ
Number of pages: 164-182
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ortaçağ sosyal olaylar açısından oldukça karmaşık bir dönemdir. Bu da Ortaçağın bir geçiş dönemi olmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle de Ortaçağ Avrupasının farklı bir yönü ortaya çıkmıştır. Bu sosyal olaylar içerisinde en ilginç ve de üzücü olanlardan birisi cadılık olaylarıdır. İlginç olan tarafı insanların inanmakla inanmamak arasında kalmış olmalarıdır. Üzücü olan tarafı ise cadıların öldürülmeleri sırasında masum insanların da ölmüş olmasıdır. Ama cadılık da heretik bir akım olduğu için bunları yok etmeye yönelik bir Haçlı seferi düzenlenmiştir. Bu çalışmada ise bu Haçlı seferi, seferin öncesinde ve sonrasında yayınlanan fermanlar ve kanunlar cadılık ve cadı avı olgularıyla birlikte anlatılmaktadır.

Keywords

Abstract

Middle age is a complicated period for social events. This case is caused from that the middle age was a transition period. Espicially a differant part of the Medieval Europe appeared. One of the most interesting and most painful events is witchcraft events among these social events. The interasting part is that the people stayed together believing or not believing. The painful part is that innocent people died when witches were killed. But a crusade was organized to eradicate these because witchcraft was a heretics. In this study, this crusade is told with the canons and bulls that were published before and after this crusade and also witchcraft and witch-hunt facts.

Keywords