TARİHTEKİ EN İLGİNÇ HAÇLI SEFERİ: CADILIĞA KARŞI DÜZENLENEN HAÇLI SEFERİ
THE MOST INTERESTING CRUSADE IN HISTORY : THE ORGANIZED CRUSADE AGAINST THE WITCHCRAFT

Author : Pınar ÜLGEN
Number of pages : 164-182

Abstract

Ortaçağ sosyal olaylar açısından oldukça karmaşık bir dönemdir. Bu da Ortaçağın bir geçiş dönemi olmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle de Ortaçağ Avrupasının farklı bir yönü ortaya çıkmıştır. Bu sosyal olaylar içerisinde en ilginç ve de üzücü olanlardan birisi cadılık olaylarıdır. İlginç olan tarafı insanların inanmakla inanmamak arasında kalmış olmalarıdır. Üzücü olan tarafı ise cadıların öldürülmeleri sırasında masum insanların da ölmüş olmasıdır. Ama cadılık da heretik bir akım olduğu için bunları yok etmeye yönelik bir Haçlı seferi düzenlenmiştir. Bu çalışmada ise bu Haçlı seferi, seferin öncesinde ve sonrasında yayınlanan fermanlar ve kanunlar cadılık ve cadı avı olgularıyla birlikte anlatılmaktadır.

Keywords

Medieval Europe, Cadı, Cadı Avı, Haçlı Seferi, Mallevs Maleficarvm

Read: 2,661

Download: 1,675