Bir Halk Kahramanı Osman Batur

Author :  

Year-Number: 2015-Volume 5
Language : null
Konu : Genel Türk Tarihi
Number of pages: 183-203
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Doğu Türkistan’ın Komünist Çin tarafından işgalinden sonra başlayan mücadeleler Türk tarihi içinde önemli bir yere sahiptir. Bu mücadelelerin sembol şahsiyetlerinden biri olan Osman Batur’un hayatı ve mücadelesi hakkında bilgiler verilerek, Komünist Çin yönetimine karşı verdiği mücadele sonucunda nasıl bir halk kahramanı haline geldiği konusuna değinilecektir.

Keywords

Abstract

East Turkestan struggles that began after the invasion by Communist China has an important place in Turkish history. The symbol of this struggle and the struggle of life Osman Batur one of the figures who is providing information about how his struggle against Communist Chinese rule has become a folk hero as a result of the topic that will be discussed.

Keywords


 • “Kazakh Rebellion in Sinkiang”. (1944, Aralık 29). Amerasia, VIII, 371. Altay, H. (1998). Anayurttan Anadolu’ya. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

 • Anon. (1958). Muslem Unrest in China. Hong Kong: The Union Press. Aubin, F. (1981). “İslam et sinocentrisme: la Chine, terre d'Islam”. L’Islam de la seconde expansion, Paris 1981, Association pour I’Avancement des Etudes Islamiques (s. 25 pasage). içinde Paris: Association pour l'Avancement des Etudes Islamiques. Barnett, A. D. (1963). China on the Eve of the Communist Takeover. London: Thames & Hudson. Başaran, M. (1972). Doğu Türkistan İstiklâl Kahramanı Osman Batur İslamoğlu (1899-1951). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Umumi Türk Tarihi Kürsüsü. İstanbul. Boorman, H. L., & Howard, R. (1967). Biographical Dictionary of Republican China

 • Boorman, H. L., & Howard, R. C. (1967). Biographical Dictionary of Republican

 • Buğra, M. E. (1954). Doğu Türkistan'ın Hürriyet Davası ve Çin Siyaseti. İstanbul:

 • Bush, R. C. (1970). Religion in Communist China. New York: Abingdon Press.

 • Çandarlıoğlu, G. (2006). Özgürlük Yolu, Nurgocay Batur’un Anılarıyla Osman Batur.

 • Dallin, D. J. (1948). Soviet Russia and the Far East. New Havein: Yale UP. Dönmez, R. (Tarih Yok). “Türkistanlılar Türkiye’ye Nasıl Geldi?”. O. Batur içinde, Hızırbek Gayretullah (s. 12-16). İstanbul: Orda yayınları. Dreyer, J. (1977). “The Kazakhs in China”. Ethnic Conflict in International Relations, 146-177. Fedyshyn, O. S. (1957, Nisan). “Soviet Retreat in Xin-jiang”. American Slavonic and East European Review, XVI(2), 127-145. Forbes, A. D. (1990). Doğu Türkistan’daki Harp Beyleri (Doğu Türkistan’ın 19111949 Arası Siyasi Tarihi). (E. Can, Çev.) Münih: Doğu Türkistan Vakfı Yayınları. Fu-hsiang, L. (1973). The Turkic-Moslem Problem in Sinkiang: A Case Study of the Chinese Communists, Nationality Policy. Phd thesis Rutgers Universty. New Jersey. Gayretullah, H. (1977). Altaylar’da Kanlı Günler. İstanbul: Hamle Yayıncılık. Gayretullah, H. (2003). “Osman Batur ve Millî Mücadelesi”. H. Gayretullah (Dü.) içinde, Altay Kartalı Osman Batur (s. 7-43). İstanbul: Doğu Türkistan Göçmenler Derneği Yayını.

 • Gayretullah, H. (2009). Uzaklara Balam. İstanbul: Toker Yayınları. Gültepe, K. (1996, Ekim). “Tutsak Doğu Türkistan ve Bitmeyen Çin Mezalimi-I”. Türk Dünyası Tarih Dergisi(118), 49-56. Hayit, B. (1975). Türkistan: Rusya İle Çin Arasında. İstanbul: Otağ Yayınları. Hayit, B. (1995). Türkistan Devletlerinin Millî Mücadeleleri Tarihi. Ankara : TTKY. Hayit, B. (1999, Ocak). “Doğu Türkistan’ın Türk Dünyası’ndaki Önemi”. Türk Dünyası Tarih Dergisi(145), 36-39.

 • Kadirî, P. (2009). (Ülke Tarihi) Baturlar: Doğu Türkistan Millî Mücadele Tarihi

 • (1930-1949). (Ö. Kul, Dü.) Ankara: Berikan yayınevi.

 • Kai-shek, C. (1947). China’s Destiny. New York: Macmillan. Kara, A. (2008). Azattıktın Öşpes Ruvhı, Nurğocay Batırdın Estelikteri Cane Ospan Battır. Almatı: Yayınevi Yok. Karahoca, A. (1960). Doğu Türkistan Çin Müstemlekesi. İstanbul: Fakülte Matbaası. Kul, Ö. (2009). Osman Batur ve Doğu Türkistan Millî Mücadelesi (1911-1955) (Basılmamış Doktora Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kul, Ö. (2011). On Yıla Sığan Efsanevi Ömür Osman Batur Han. İstanbul: DTGD. Kurban, İ. (1992). Şarki Türkistan Cumhuriyeti: 1944-1949. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. Lamb, A. (1968). Asian Frontiers: Studies in a Continuing Problem. London: Pall Mall. Lattimore, O. (1950). Pivot of Asia: Xinjiang and the Inner Asian Frontiers of China. Boston: Little, Brown & Co.

 • Lias, G. (1956). Kazak Exodus. London: Evans Brothers. Mingulov, N. N. (1962). “The Uprising in North-West Xin-jiang, 1944-1949”. CAR, II(2), 181-195. Moseley, G. (1966). A Sino-Soviet Cultural Frontier: The Ili-Kazakh Autonomous Chou. Cambridge: Harvard UP.

 • Oraltay, H. (1976). Kazak Türkleri. İstanbul: Türk Kültürü Yayını. Pu-sheng, M., Ping-yen, M., & Li-sheng. (2006). Lishi shang de Xinjiang. Urumçi: Yayınevi Yok.

 • Tien-fong, C. (1975). A History of Sino-Russian Relations. Westport: Greenwood

 • (1949). Washington: US Department of State.

 • Wei-ping, W. (1959). Hsin-chiang Wei-wu-erh tzu-chih ch'ü (The Sinkiang-Uighur

 • Whiting, A. A. (1958). "Soviet Strategy in Sinkiang 1933-49". S. Shih-ts’ai, & A. S.

 • Yesevî, İ. (2008, Ağustos). “Altın Efsane Osman Batur”. Yesevî(176), 24-26.

                                                                                                    
 • Article Statistics