Hesse'de Kutupluluk

Author :  

Year-Number: 2015-Volume 5
Language : null
Konu : Germanistik
Number of pages: 49-55
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hermann Hesse, yaşamın bir bütün olduğuna ve bütünü teşkil eden birbirine zıt nesnelerin, olayların vazgeçilmez ve gerekli olduğuna inanır. Hesse hayatı boyunca kutupluluğu hissetmiş ve birbirine zıt görünen kutupları birbirine yaklaştırmayı, bir senteze vardırmayı amaçlamıştır. Nitekim Hesse’nin dünya görüşünün temelindeki sorunları ve çabaları kutuplulukta düğümlenir. Hesse’nin bütün eserlerinde hayatın kutupluluğu ele alınır. Amacı kutupluluğun ardında yatan birliği göstermektir. Kutupluluğu yoğunlukla işlediği eserlerinde Hesse, yaşamı bir bütün olarak ele alır ve bu bütünün içindeki zıtlıklara işaret eder. Zıtlıkların sentezine varıldığında objektif bir bakış açısı kazanılabileceğini, bireysellikten evrenselliğe ulaşılabileceği tezini ortaya koyar. Eserlerinde anlattığı kahramanlarını birbirine zıt değerler arasında gerilim yaşayan trajik tiplerden oluşturan Hesse, söz konusu senteze varmak için Doğu kültürleri ve öğretilerinden oldukça yararlanmıştır. Hesse’nin eserlerine temel konu seçtiği kutupluluk sorununu hissetme, buna çözüm arama ve ulaştığı sentezle birlik ruhunu duyumsama aşamalarını çeşitli yöntemlerle aşma çabasını yansıtmak, bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

Keywords

Abstract

Hermann Hesse believes the unity of life and the necessity of opposite things which constitute this unity. Hesse sensed the polarity all his life, and aimed to put together everything that looks opposite in each other. In fact the issues which lay under his world view and his struggles are knotted in polarity. The polarity of life is discussed in Hesse's all works. His aim is to show the unity behind polarity. In his works in which he processes the polarity densely, Hesse sets about life as unity and indicates polarities. He states that it is possible to achieve universality from individuality and gain an objective point of view when we synthesis polarity. In his works, Hesse creates converse characters who experience tensions between opposite values, and he benefites from eastern cultures and doctrines in order to achieve this synthesis. The aim of this study is to show the sense of polarity issue, to find a solution for this problem, and to reflect the stages of feeling the soul of unity.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics