AN EXAMPLE TO THE TECHNICAL ACADEMIES ESTABLISHED WITH THE TANZIMAT: ACADEMY OF FORESTRY

Author:

Year-Number: 2015-Volume 4
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Tarih
Number of pages: 213-226
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı’da III. Selim ile başlayan askeri yenileşme hareketleri Tanzimat’la beraber sivil hayatta da hissedilmeye başlamıştır. Günümüzdeki köklü üniversitelerin ve fakültelerin temeli olan batılı manada okullar açılmaya başlanmıştır. Ziraat Mektebi, Telgraf Mektebi, Maden Mektebi gibi yetişmiş teknik eleman ihtiyacını karşılamak üzere açılan okullardan bir tanesi de günümüz İ.Ü. Orman Fakültesi’nin temeli olan Orman Mektebi’dir. Bu okulun açılışı tıpkı diğer teknik okullarında açılışına benzer bir süreç izlemektedir. Bu makalemizde Tanzimat sürecinde açılmış olan teknik okullardan birisi olan Orman Mektebi’nin 1857’de kuruluşundan 1871’de kurumsal bir yapıya kavuşana kadar geçirdiği süreç Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgelerine dayanarak incelenecektir.

Keywords

Abstract

Militarist modernization movements launched with Selim III at Ottoman, began to be felt on civilian life with the Tanzimat. The schools in the manner of western standards were started to be established as the roots of present universities and faculties. One of the schools such as Agricultural Academy, Telegraph School, Mining School which were established to raise technical staff, is Academy of Forestry the base of present Forestry Faculty of Istanbul University. The opening process of this academy follows a similar route with other technical schools. In this essay we will examine the Forestry Academy one of the technical schools which were established at Tanzimat era from its establishment at 1857 to the time when the Academy gained an instated form at 1871 by using the documents from Ottoman Archive.

Keywords