RESSAM NEŞET GÜNAL’IN KIRSAL KESİM BETİMLEMELERİ

Author:

Year-Number: 2015-Volume 4
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 103-120
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Makalemizde Türk resmine yeni bir anlayış getiren önemli ressamlardan Neşet Günal'ın sanat yaşamı ve eserleri üzerinde durulacaktır. Doğup büyüdüğü Nevşehir başta olmak üzere Orta Anadolu'nun çorak topraklarından izlerle ''Toprak Adamlar'' adını verdiği, bozkırın, hastalığın ve yorgunluğun yıprattığı ama zorluklardan yılmayan insanların mücadelesini dile getirmiştir. Sanatında siyasallık ve yapaylık yerine, toplumsallığı, yoksul kırsal kesim insanlarının sorunlarını ve onların doğayla bütünleşen varlığını aktarmayı ustaca sürdürmüştür. Kendisinden önceki dönemlerde belki de hiç bu şekilde ele alınmayan konuları ve insanları resmederken yaptığı abartılı el ve ayakları, birlikte yola çıktığı sanatçılardan ayıran en çarpıcı özelliği olmuştur. Orta Anadolu kökenli bir genç sanatçı olarak bu grubun yaklaşımından etkilenmiş ve geldiği toprakların sesi olmuştur. Kırsal kesimin insanlarını toplumsal gerçekçi bir dille yansıtmıştır.

Keywords

Abstract

Our article will focus on the artistic life of one of the most important painters, Neşet Günal who brought a new concept to the Turkish art with his works. Born and raised in Nevsehir in Central Anatolia to trace the wasteland “Man of Soil” as he called it, expressing the steppe, disease and fatigue and the struggle of the people of the difficulties undaunted. Instead of politically and artificiality of art, the problems of poor rural people and has continued to transfer the assets skillfully integrate their nature. In the period prior to himself perhaps no topics to be addressed in this way painted exaggerated hands and feet of his people, has been the most striking feature of the artist that separates off from others. As a young artist with Central Anatolian origin has been the voice of the land affected by the approach of people. He reflected the rural people in a social realistic way.

Keywords