NEVŞEHİR DAMAT İBRAHİM PAŞA İMARETİ

Author :  

Year-Number: 2015-Volume 4
Language : null
Konu :
Number of pages: 1-18
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Nevşehir ve Lale Devri için simge isimlerden biri şüphesiz Damat İbrahim Paşa’dır. III. Ahmet’le kurduğu ikili ilişkiler sonrası III. Ahmet’in damadı olarak Sadrazamlığa ulaşan İbrahim Paşa doğduğu köy olan Muşkara’yı unutmamıştır. Bu köy kendisinin gayreti ve ekonomik varlığını kullanması ile köyden kente dönüştürülmüştür. Bu dönüşüm sırasında ilk olarak Kaya Camini inşa ettirilmiştir. Ardından da Kurşunlu külliyesi inşa ettirilmiştir. Külliye içinde imarete yer verilerek, yani külliyeye gelen yolcular, tüccarlar ve öğrencilerin karınlarını düzenli olarak yılın her günü doyurarak, külliye etrafına yerleşim teşvik edilmiştir. Bu çalışmada günümüze sağlam olarak ulaşabilen külliyenin önemli yapılarından imaret, geçirdiği onarımlar ve mevcut hali ile tanıtılmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Damat İbrahim Paşa is one of thesignificantcharactersfor Nevşehir andTulipEra. Duetothegoodrelationshipswith III. Ahmet, he became his groomand a grandvizier. He neverforget his villageMuşkara. Bymeans of his struggles, thisvillagewasturnedinto a city. Inthisprocessinitially Kaya MosqueandafterthatKuşunlu Külliye were builted. Existence of a soupkitchen in Kurşunlu Külliye encouragedpeopletoconstruct a complex settlement. Inthisarticlethesoupkitchen of Kursunlu Külliye anditsrestorationprocesshavebeenintruduced.

Keywords


 • V.G.M.A. Defter No:1959, Sayfa No:37, Sıra No: 25 ve V.G.M.A. Defter No:1959, Sayfa No:48, Sıra No:AKTEPE, Münir, “Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’ya Aid İki Vakfiye”, Tarih Dergisi, C.XI, S:19, İstanbul 1960, s.149-160.

 • AKTUĞ İlknur, Nevşehir Damat İbrahim Paşa Külliyesi, Ankara 1993.

 • KURAN, Aptullah “Orta Anadolu’da Klasik Osmanlı Mimarisi Çağının Sonlarında Yapılan İki Külliye”, Vakıflar Dergisi, S:IX, Ankara 1971, s.239-250.

 • ŞAHİN Soner, Değişim Sürecinde Osmanlı Mimarlığı, III. Ahmet ve I. Mahmut Dönemi (1703-1754), İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2009.

                                                                                                    
 • Article Statistics