ÇANAKKALE CEPHESİ’NDE 57. ALAY

Author :  

Year-Number: 2015-Volume 4
Language : null
Konu :
Number of pages: 167-180
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1914 yılında başlayıp 1918’de sona eren Birinci Dünya Savaşı, Türk ve dünya milletleri tarihi açısından büyük bir dönüm noktası sayılmaktadır. Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce Osmanlı Devleti Balkan Savaşlarından çıkmış, ordusu bitkin, ekonomik ve diplomatik anlamda da tam bir çöküş yaşamaktaydı. Osmanlı Devleti içinde bulunduğu bu durum için savaşı bir kurtuluş olarak görmüştür ancak savaş, Osmanlı Devleti’nin felaketi olmuştur. Osmanlı Devleti birçok cephede birden savaşmak zorunda kalmış ve Çanakkale Cephesi hariç diğer bütün cephelerde ağır yenilgi yaşamıştır. Birinci Dünya Savaşı içerisinde Çanakkale Savaşları, sebep ve sonuçları açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Çanakkale Cephesi, Fransa ve Rusya’nın açtığı cephelerde savaşın olağan hale gelmesi sonucunda açılması düşünülmüştür. İngiltere, Fransa ve Rusya bu suretle Almanlara karşı kesin sonucun alınacağını öngörmüştür. Ayrıca bu cephenin açılması İngiltere’nin Ortadoğu ve Boğazlara ilişkin politikalarına da uygun düşmektedir. Bu çalışmada Çanakkale Cephesi’nde savaşan 57. Alay hakkında araştırma yapılmış, Alay’ın kuruluşu, Çanakkale Cephesi’ndeki faaliyetleri, karargâhı, sancağı ve şehitliği üzerinde durularak bilgi verilmeye çalışılmıştır. Çalışma sırasında başta ATASE olmak üzere birçok farklı kaynaktan yararlanılmıştır.

Keywords

Abstract

The First World Warwhichstarted in 1914 andended in 1918, regarded as milestoneforTurkishpeopleandothercountriesnation. Beforethe First World Warbrokeout, theOttomanEmpirecameout of Balkan Warandtheirarmywasexhausted, theireconomicanddiplomaticsituationwas in collapse. However, theOttomanEmpireconsideredthatjoiningbattlewas a bestwaytogetrid of theirbadsituation, it wasactuallytheworstwaythatcomingtostickyend. TheOttomanEmpire had tofight at differentfrontsandexceptfromDardannelles Front, theyweredefeated in alltheotherfronts. Duringthe First World War, theDardennellesWar had a greatimportance in terms of its’ reasonsandresults. TheDardennelles Front had tobeginbecauseofoppression of France andRussiaarmy. England , FranceandRussiaconsideredthattheycouldwon a greatvictoryagainstGerman. Also, thisfrontwasimportantforEnglandbecause of itspolicyaboutMiddle East andBosphorus. Thepurpose of thisresearch is togiveinformationaboutthe 57. Regimentwhichfought in Dardennelles Front, theirfoundation, contributionforthebattle , militaryquartersandtheirflag. Forthisstudyweusefirstlythebook ATASE andmanyothersources.

Keywords


 • AKINGÜÇ, Gürsel, Tarihi Süreç İçinde Çanakkale Muharebeleri ve Muharebe Alanları, Ajans 2023

 • AKINGÜÇ, Gürsel, Tarihi Süreç İçinde Çanakkale Muharebeleri ve Muharebe Alanları, Ajans 2023 Yayınları, İstanbul, 2011.

 • AKSAN, Yaşar, Bir Avuç Kan Bir Avuç Toprak ÇANAKKALE, Bizbize Yayınları, Ankara, 2007.

 • ALBAYRAK, Muzaffer, Yakın Tarih İncelemeleri I-ÇANAKKALE SAVAŞI, Yeditepe Yayınları, İstanbul, 2006.

 • ARMAOĞLU, Fahir, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Alkım Yayınevi, İstanbul, 2012.

 • ATASE, Harp Tarihi Gezileri- II (Çanakkale Gelibolu), Genelkurmay Basımevi, Ankara, 2010.

 • BİLGİN, İsmail, Çanakkale Destanı (Gerçek Efsanelerin Öyküsü), Timaş Yayınları, İstanbul 2006.

 • BİLGİN, İsmail, Çanakkale Savaşı Günlüğü (Gün Gün, Saat Saat Çanakkale), Timaş Yayınları, İstanbul, Binbaşı Halis Bey, Çanakkale Raporu, Arma Yayınları, İstanbul, 1975.

 • KARCI, Erol, Osmanlı Genelkurmayına Göre Çanakkale Savaşlarının Resmi Tarihi, Fark Yayınları, Ankara,MERT, Hasan, “Çanakkale Savaşlarının Askeri, Siyasi ve Sosyal Sonuçları”, Türkler Ansiklopedisi, Cilt 13, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002

 • MÜTERCİMLER, Erol, Korkak Abdul’denConi Türk’e GELİBOLU, Alfa Yayınları, İstanbul, 2005 ÖZDAĞ, Ümit, 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı, Kripto Yayınları, Ankara, 2014.

 • RUDENNO, Victor, Gelibolu Denizden saldırı, ODTÜ Yayıncılık, Ankara, 2009.

 • SUNATA, İsmail Hakkı, Gelibolu’dan Kafkaslara (Birinci Dünya Savaşı Anılarım), İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2005.

 • ŞİMŞEK, Erdoğan, Çanakkale’de Batırılan Umutlar, Alp Yayınevi, İstanbul, 2006,

 • TOKGÖZ, Ahmet, “Çanakkale Savaşları ile NormandiyaÇıkarması’nın Uluslararası Politika Açısından Karşılaştırmalı Tahlili”, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale 2011.

 • TUNKOCU, A. Mete, Anzakların Kaleminden MEHMETÇİK (Çanakkale 1915), Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1997.

 • TUNKOCU, A. Mete, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2003. UĞURLUEL, Talha, Çanakkale Savaşları ve Gezi Rehberi, Kaynak Yayınları, İstanbul 2003.

 • YAVUZ, İdris-Yavuz, Esra, Milli Mücadelede Çanakkale’nin Esrarı ve Nusrat Mayın Gemisi, I. Baskı, Niğde 2007.

 • YILMAZER, Tuncay, AlçıtepedenAnafartalara Çanakkale Muharebeleri, Yeditepe Yayınları, İstanbul, 2006.

                                                                                                    
 • Article Statistics