YEREL SEÇİM SONUÇLARI TEMELİNDE, SARAYÖNÜ’NÜN SOSYO-POLİTİK YAPISI

Author:

Year-Number: 2015-Volume 4
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 19-61
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Konya ili, bünyesinde barındırdığı tarihi ve kültürel hazineleri sebebiyle, toplum hayatımız ve milli tarihimizde müstesna bir yere sahiptir. Sarayönü de, tarımsal üretim potansiyeli, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile Konya’nın değerine değerler katar. Tarihin derinliklerinden günümüze taşıdığı tarihi birikime ilaveten, Türk-İslam coğrafyasının farklı bölgelerinden aldığı göçler, Sarayönü’nün toplumsal ve kültürel önemini daha da arttırmıştır. Bu realiteden yola çıkılarak çalışmada, Sarayönü ilçemizin siyasi yapısı ve bu yapıda yakın tarihimizde yaşanan değişimin incelenmesi hedeflenmiştir. Tarihsel bir bakış açısı ile gerçekleştirilecek bu çalışmada, temel veri kaynağı olarak yerel seçim sonuçları seçilmiştir. Zaman kesiti olarak ise 1963’ten günümüze, yarım asrı aşkın bir zaman dilimi seçilmiştir. Çalışmada TÜİK ve YSK ile öteki kurum ve kuruluşların arşiv, kayıt, belge ve veri setleri, ikincil veri analizi tekniği kullanılarak Sarayönü’nde siyasi yapının oluşumu, siyasi gücün toplumsal yelpazeye dağılımı ve 1960’lı yıllardan günümüze değişim düzenlilikleri araştırılacaktır. Ayrıca, belirlenen hedefler doğrultusunda ortaya konan bulguların Konya ili ve Türk toplumu geneli içinde ifade ettiği anlam da tartışılacaktır.

Keywords

Abstract

Konya has a very special place within Turkish society and Turkish national history. Because, it has a huge cultural and historical heritage within its social structure. Sarayönü, as an unavoidable parts of Konya, adds an extra value to the socio-cultural wealth of Konya. Sarayönü has a very deep historical roots. It has a great amount of migration within its population. The migrants who came from the different regions of Turkish-Islamic geography have increased the social and cultural significance Sarayönü. Following this reality, it was aimed to analyse socio-political structure of Sarayönü at the basis of the results of Turkish Local elections since 1963 up to date. In addition to that, the changes in the political structure within the recent history of Sarayönü County was investigated too. Documentary and historical research techniques were used to realize the study. The records, documents and data sets of the related institutions and organizations, especially the archives of the Turkish Statistical Institute and the Supreme Board of Elections were used. The secondary data analysis techniques were applied. The findings were used to understand the formation of the socio-political structure in Sarayönü and the distribution of the political power to the political spectrum. Also the regularities of change from 1960 to the present were investigated. Furthermore, the meaning of the findings in relation to the Konya province and overall Turkish society was discussed.

Keywords