TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI CELAL BAYAR’IN 1954 YILI ABD ZİYARETİNDEKİ KONUŞMALARI VE KAMUOYUNDAKİ YANSIMALARI

Author:

Year-Number: 2015-Volume 4
Number of pages: 62-78
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amerika’nın bağımsızlığını kazanması ile başlayan Türk-Amerikan ilişkileri, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e başta ekonomik olmak üzere birçok alanda gerçekleşir. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte yapılan ikili antlaşmalarla devam ettirilen ilişkiler, Soğuk Savaş Döneminde stratejik ortaklığa dönüşür. Bu çerçevede gelişen dostluğun sonucu olarak Cumhurbaşkanı Celâl Bayar 1954 yılında Amerika’yı ziyaret eder. Cumhurbaşkanı, 28 Ocak-27 Şubat 1954 tarihleri arasında Amerika’da bulunduğu süre zarfında iç ve dış politikaya dair pek çok konuşma yapar. Yapmış olduğumuz bu çalışmada, Cumhurbaşkanı Celâl Bayar’ın Amerika ziyaretinde, iç ve dış politikaya dönük konuşmaları vebu konuşmaların kamuoyuna yansımalarını irdeleyeceğiz.

Keywords

Abstract

StartingwiththeIndependence of the USA, therelationsbetweenThe USA andTurkeydatebacktotheOttomaneraandstillcontinue in manyfields.,especially in economicterms. Thebilateralagreementssignedsubsequenttothedeclaration of theindependencehavebecomestrategicalpartnership in theColdWarera. As a result of thegoodrelationshipsbetweenthecountries, TurkishPresident Celâl Bayar visitedthe USA in 1954. .ThePresident of Turkeymademanyspeechesaboutthedomesticandforeignpolicieswhen he was in the USA in 28 January-27 February 1954. Inthisstudy, wearegoingtoinvestigatethesespeechesandtheireffects on public.

Keywords