10.000 YIL ÖNCE KAPADOKYA BÖLGESİNDE SOSYAL YAPININ VARLIĞINA AİT BAZI İPUÇLARI

Author:

Year-Number: 2015-Volume 4
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 79-93
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sürekli yerleşimlerin kurulması, bitkilerin ve hayvanların evcilleştirilmesi ile ilgili en eski buluntular M.Ö. 10.200-6.200 tarihleri arasındaki Neolitik Çağ içerisinde değerlendirilmektedir. Bahsedilen bu önemli gelişmeler insanoğlunun yaşam biçiminde farklı noktalarda önemli değişimlere neden olmuştur. Kapadokya Bölgesi Yakındoğu Neolitik’i içerisinde dikkat çekici bir konuma sahiptir. Bu volkanik bölge birçok farklı obsidyen kaynağına ev sahipliği yapmaktadır. Volkanik bir cam olan obsidyen hem doğal yapısı hem de etkileyici rengi sayesinde alet üretiminde önemli bir materyal olarak algılanmıştır. Kapadokya obsidyenleri yerel ve bunun yanında diğer Anadolu, Suriye, Levant ve Kıbrıs’ ta ki birçok Neolitik Dönem yerleşmesi tarafından kullanılmıştır. Bu durum Kapadokya bölgesinin on bin yıl önceki bölgeler arası ilişkilerini açıkça ortaya koymaktadır. Neolitik yaşam biçimi ile ilgili sosyal perspektifler eşitlikçi bir bakış açısı ile sınırlandırılmıştır. Sürekli yerleşik, avcı-toplayıcı insan grupları tek tabakalı bir sosyal yapıyı sergilemektedirler. Ancak Neolitik yaşam biçimi ile ilgili güncel bakış açıları tabakalaşmış bir sosyal yapının varlığını vurgulamaktadırlar. Bu makalede Kapadokya’nın Seramik Öncesi Neolitik Dönem’ e tarihlendirilen Aşıklı Höyük ve Kömürcü KaletepeObsidyen Atölyesi bahsedilen güncel bakış açısı içerisinde değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

Appearance of the first permanent settlements and the domestication of plant and animals could be dated to the Neolithic Era, between 10.200 – 6.200 BC. These significant developments are crucial which changed the human’s way of life in many different aspects. Cappadocia region has an important place in the Near Eastern Neolithic. This volcanic area contains many different obsidian sources. Obsidian is a volcanic glass which was seen as perfect material for tool production because of its delicate nature and impressive color. Cappadocian obsidians were exploited by both local Cappadocian and other Anatolian, Syrian Levantine and Cypriot Neolithic sites that points out the inter-regional connections of Cappadocia region ten thousand years ago. Social perspectives on Neolithic way of life are restricted in an egalitarian view. Permanently settled hunter-gatherer people exhibit an unstratified social strata. However recent views on Neolithic way of life emphasize the existence of a structured social system. In this article two Cappadocian Pre-Pottery Neolithic sites, AşıklıHöyük and Kömürcü-Kaletepe obsidian workshop were evaluated by a structured social view.

Keywords