BÜYÜK SELÇUKLU DEVLET ADAMLARININ ADÂLETE VE REFAHA DAYALI TOPLUM DÜZENİ OLUŞTURMA GAYELERİ

Author:

Number of pages: 112-122
Year-Number: 2014-Volume 3

Abstract

Büyük Selçuklu Devleti sultanları, İslâm dinine ve Türk hâkimiyet anlayışına uygun olarak idare ettikleri halkı soy ve inanç ayrımı yapmadan refah içinde yaşatabilmek için büyük bir çaba göstermişlerdir. Nitekim hâkimiyetleri altındaki milletlere karşı âdil, cömert ve hoşgörülü olmaya son derece özen gösteren Selçuklu sultanları; ele geçirdikleri yerlerde cami, medrese, kütüphane, han, hamam gibi kamu yararına pek çok yeni yapılar inşa ettirmişlerdir. Yine bu yerlerde üretimin artmasına ve ticaretin gelişmesine destek olacak bazı ekonomik tedbirler almayı da ihmal etmemişlerdir. Ayrıca maddi imkâna sahip olmayan yetenek sahibi kişileri himaye etmişler ve yoksullara da yardım etmişlerdir. Öte taraftan Selçuklu devlet adamları da tıpkı sultanlar gibi idare ettikleri bölgelerde halkın rahat ve huzur içinde yaşayabilmesi için önemli faaliyetler gerçekleştirmişlerdir.

Keywords

Abstract

Great Seljuqid Sultans, the dominant conception of Islamic religion, and the Turks have ruled in accordance with the welfare of the people without distinction of belief in the descent and made every effort to perpetuate. Indeed, toward the nation under the domination of a fair, generous and tolerant, showing to be very careful Seljuqid Sultans, where that took over the mosque, madrasah, library, khan, Turkish bath have built new structures such as the public benefit. Again some of these places, increase pruduction and economic measure to support the development of commerce have received. In addion, by protecting people who have talent do not have the financial opportunity, helping the poor have also. In side to other Seljuqid state men were in use such as in areas like sultans people in comfortable and peace of mind for living conducted important activities.

Keywords