DEVELİ’YE TELGRAF HATTININ ÇEKİLMESİ

Author:

Year-Number: 2014-Volume 3
Number of pages: 75-84
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sınırları çok geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Osmanlı Devleti için haberleşmenin önemi büyüktü. Bu konuda varlığı Göktürklere kadar uzanan ulak teşkilatı örnek alındı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde, kısaca konaklama istasyonları olarak tanımlanabilecek menzil teşkilatı kuruldu. 19. yüzyıla gelindiğinde Tanzimat’la birlikte, Posta Nezareti’nin ihdas edilmesi Osmanlı Devleti’nde haberleşme konusunda bir dönüm noktası oldu. Telgraf 1843’te Avrupa ve Amerika’daki kullanımından sonra on yıl gibi kısa bir süre içinde Osmanlı ülkesinde kullanılmaya başlandı. Telgrafın ülke genelinde yaygınlaştırılmasında rol oynayan idari, askeri ve ticari nedenler Develi’ye telgraf hattının çekilmesinde de etkili oldu. Develi’ye telgraf hattı çekme çalışmaları mali ve bürokratik engeller nedeniyle yaklaşık on dört yıl sürdü. Bu engeller Develi halkının yardımları ve konu hakkındaki ısrarcı tutumu sonucunda aşılmış ve Ekim 1903 itibarıyla Develi’ye telgraf hattı çekilmiştir.

Keywords

Abstract

Communication was very important for the Ottoman State that had widespread borders. Courier organization which goes back to Göktürks was taken as an example at this topic. During the Süleyman the Magnificent era, a menzil organization was founded. The menzil organization can be defined as accommodation stations. Foundation of the Ministry of Post was a turning point in communication by the Tanzimat in the 19th century. Telegraph had been used in Europe and America in 1853 and after a short time –in 10 years- it was started to be used in the Ottoman State. Administrative, military and commercial reasons played a role in popularization of telegraph countrywide and it was effective in wiring telegraph line to Develi. It took about 14 years to wire up telegraph line to Develi because of financial and bureaucratic obstacles. With the help of Develi people and this public’s insistence on this issue, these obstacles were coped and telegraph line were wired to Develi in October 1903.

Keywords