MOĞOL SÜLEMİŞ VE TİMURTAŞ İSYANLARI KARŞISINDA ANADOLU’DA TÜRKMENLERİN TUTUMU

Author:

Number of pages: 61-74
Year-Number: 2014-Volume 3

Abstract

1243 Kösedağ Savaşından sonra Anadolu’da Türkmen Beylikleri kurulmuştur. Bu beyliklerin ortaya çıkmasında pek çok etmen söz konusudur. Bu cümleden olarak Moğol Sülemiş ve Timurtaş isyanları ve bu isyanlar karşısında Türkmenlerin aldığı tavırlar Anadolu’daki beylikleşme sürecinde âmil olmuştur.

Keywords

Abstract

After the battle of Kösedağ 1243, The Turkmen principalities was founded in Anatolia. There were so many reasons in arising of these principalities. By this word, the uprisings of Mongol Sülemiş and Timurtaş and the role that they played against these uprisings were the main reasons of being founded of these principalities.

Keywords