SEMAVİ DİNLERİN GÖRÜNMEYEN MUHASEBE PANORAMASI: HRİSTİYANLIKTA MUHASEBE GELENEĞİ

Author:

Year-Number: 2014-Volume 2
Number of pages: 88-100
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

M.S. 125 yıllarında yazılmaya başlandığı tahmin edilen İncil, günümüz Mısır civarında ilk defa bulunmuştur. İncil’in içerisinde birçok hüküm bulunmasına rağmen, çalışmanın konusu muhasebe olduğu için sadece İncil’deki mali olaylar analiz edilmiştir. Bu mali olayların anlatımında, İncil’deki ticaret ve alışverişe atıf yapan ya da birebir alım-satımın geçtiği kısımlar vurgulanmıştır. Faiz konusu İncil’de ortaçağa kadar farklı sonrasında ise farklı algılara neden olmuştur. İnanışa göre borç verme ve paranın dolaşımı üzerinde etkili olmaya başlayan faizsiz işlemler İncil’e göre ele alınan başka bir konu olarak çalışmada yer almaktadır. Bunun yanında vergi konusu İncil’de üzerinde çok fazla durulan konular arasındadır. Bu yüzden çalışmada vergi konusu muhasebeyi doğuran olaylardan biri olarak değerlendirilmiş ve elde edilen bulgular ortaya konmuştur. Muhasebenin esas unsurlarından olan saymak, tartmak ve kaydetmek İncil’in bazı kısımlarında tespit edilerek sadece bulgu olarak ortaya konmuştur. Bu yönü ile çalışmada sadece İncil’deki muhasebeyi hazırlayan ve muhasebenin doğmasına neden olan olaylar göz önünde bulundurulmuştur.

Keywords

Abstract

The bible, which is forecasted to be written in 125 B.C., has been found about Egypt for the first time. Although there are many decrees within the Bible, only the financial issues in the Bible were analyzed since the topic of this study is accounting. In this study, the parts in the Bible where trade and commerce are cited or most efficacious trade is mentioned have been emphasized in the expression of these financial events. The issue of “interest” has caused different perceptions before and after the Middle Age. Lending and interest-free activities, which began to be effective according to the Bible, are mentioned in this study too. For this reason, the tax issue has been assessed as one of the events, which cause accounting, and the findings have been revealed. Counting, measuring and registering, the core components of accounting, have been stated as the finding of this study by determining them within the Bible. In this study, the events that prepared and caused accounting have been taken into consideration.

Keywords