NORMAN İSTİLASI’NIN I. HAÇLI SEFERİ’NE YANSIMALARI (ANTAKYA’NIN İŞGÂLİNE KADAR I. BOHEMUND VE TANCRED’IN FAALİYETLERİ)

Author:

Year-Number: 2013-Volume 1
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Tarih
Number of pages: 42-52
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

8. yüzyılda Avrupa’da başlayan Norman istilası, birkaç yüzyıl boyunca devam etmiştir. Ancak bu istilanın sınırlarını Avrupa ile sonlandırmak mümkün değildir. Normanların I. Haçlı seferine katılmalarıyla birlikte bu istilanın Anadolu ve Yakın-Doğu’yu da içine aldığını söyleyebiliriz. Haçlı seferine katılan Normanlar arasında adını ön plana çıkarmayı başaran iki kişiyi görmekteyiz. Bunlar, güney İtalya’ya yerleşmiş bulunan Normanlardan olan Robert de Guiscard’ın oğlu Bohemund ve kızın doğma torunu Tancred’dır. Özellikle Bohemund’un hayatındaki evreler ve onun faaliyetleri I. Haçlı seferi’nin detaylı ancak farklı bir konusunu teşkil etmektedir. Bohemund’un macera dolu hayatı I. Haçlı seferinin ruhunun anlaşılmasında önemli katkısı olacaktır.

Keywords

Abstract

Invasion of Norman that began In Europe In the 8th century had continued during a number of centuries. But limits of this invasion were impossible to end with Europe. Normans joined to First Crusade the First Crusade so for this reason, we can say that this invasion contained Anatolia and Near East.we see two men who famous among Normans who joined to Crusade. They were Bohemund ,the son of Robert de Guiscard ve grandson Tancred who were of Normans that settled in the South Italy. Espicially, the steps in the life of Bohemund ve his activities constituted differant and detailed subject of the Crusade. The adventurous life of Bohemund will become important contribution about understanding of the spirit of the first Crusade.

Keywords