MEMLÛK SULTANI EL-MELİK EL- EŞREF BARSBAY’IN DİYARBAKIR SEFERİ

Author:

Year-Number: 2013-Volume 1
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Tarih
Number of pages: 1-13
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kendilerine özgü bir askeri nizama sahip olan Memlûk Devleti 1250-1517 yılları arasında 267 yıl Yakın Doğu’da güçlü bir devlet olarak hüküm sürmüştür. Bu makalede Memlûk Devleti’nin Anadolu’daki gelişmeleri hangi nedenlerle yakından takip ettikleri, Kahire’den başlayarak Diyarbakır’da sona eren ve dönüşle beraber düşünüldüğünde binlerce kilometrelik sefer organizasyonlarını-yaklaşık üç bin kilometre-nasıl düzenledikleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Makalemizde sefer için tahsis edilen parasal kaynaklarla ilgili detaylar, güzergâh üzerindeki şehirlerde yapılan ihtişamlı askeri törenler, Karayülük Osman Bey özelinde bölgenin hassas dengeleri irdelenmektedir. XV. Yüzyıla ilişkin Anadolu kentleriyle ilgili temel Memlûk kaynaklarındaki bilgiler, bölgeye hayat veren Fırat ve Dicle nehirlerinin neden olduğu sıkıntıları aşmak için geliştirilen pratik çözümler, fiziksel ve psikolojik harbin aşamaları ile nihayet Diyarbakır surlarının savaşın mukadderatı üzerindeki etkileri makalede ortaya konmaya çalışılan diğer hususlardır.

Keywords

Abstract

Mamluk State which has a special military system ruled as a powerful state for 267 years in Near East between the dates 1250 and 1517. In this article, It ride to put forward why Mamluk State followed the developments in Anatolia region closely, how they organized the reign of thousands of kilometers (nearly 3000 kilometers) considering there turn starting from Cairo and ending in Diyarbakır. In this study the details related with money that is separated for the siege, the splendid military ceremonies that are done in the cities on the way and sensitive balances of this region depending on the personality of Karayuluk Osman Bey are examined. The other things put forward in the article are the main information in Mamluks correlated with Anatolian cities in 15.th century, the practical solutions that are developed in order to cope with the problems caused by Euphrates and Tigris rivers which are vital, psychological and physical effect of powerful Diyarbakir castle which has affected destiny of the war.

Keywords