ISSN:2199-353X

ORTAÇAĞ İSLAM VE BATI TOPLUMLARININ EKONOMİK UYGULAMALARINI ETKİLEYEN KURUMLARIN MUKAYESESİ


Büyük imparatorluk bürokrasisi, büyük pazarlar ve ticaret, kuralların kanunlara dayandığı bir yapının yerini, 5. yy.’da Roma imparatorluğunun yıkılmasından sonra, küçük devletlerden oluşan feodal bir yapıya, kapalı ve küçük piyasalara, kuralların dine ve geleneksel statülerin takdirine dayandığı bağnaz ve karanlık bir dünyaya bırakmıştır. Bin yıllık ortaçağ tarihinde, ruhban sınıfı ve soyluların dayanışmaları, ekonomik faaliyetlerin tarımla sınırlı kalmasına neden olmuş ve ekonomik gelişmeyi engellemiştir. Ortaçağın doğu medeniyetleri, coğrafi, doğal kaynak, geleneksel ve dinsel özelliklerine uygun, özgün iktisadi uygulamalar geliştirerek dini ve örfi kurallarla örtüşen kendilerine özgü bir iktisadi gelenek ortaya koymuşlardır. Doğu medeniyetlerinin büyük devletler çağında, büyük pazarlar ve ticaret, kuralların örfi ve şer-i hukuka dayandığı daha kurallı bir toplum, dini bürokrasinin siyaseti aşamadığı bir yapı, daha gelişmiş bir toplumsal aşama olarak, Türk İslam medeniyetlerinin hakimiyet sahasıyla sınırlı kalmıştır. Bu çalışma, ortaçağda İslam ve Batı medeniyetlerinin ekonomik uygulamalarını etkileyen kurumlar açısından bir karşılaştırma yapmayı amaç edinmektedir.


Keywords


Author: Hüseyin AĞIR - Enver GÜNAY, Sena TÜRKMEN
Number of pages: 202-222
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/cahij.39518
Full text:
Share:
Cappadocia Journal of History and Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.