NİĞDE FERYAT GAZETESİ (1924-1926)
NIGDE FERYAT NEWSPAPER (1924-1926)

Author : NEVZAT TOPAL - Doç. Dr. Gülin Öztürk
Number of pages : 154-171

Abstract

Niğde’de ilk matbaa 1922 senesinde kurulmuştur. Matbaanın kurulması ile beraber Niğde’de basın hayatı gelişmeye başlamıştır. Niğde’de tespit edilebilen ilk gazete Feryad Gazetesi’dir. Bu gazetenin toplam 7 sayısına ulaşılabilmiştir. Bunun dışında Niğde’de 1924-1931 yılları arasında Müdafaa, Nida, Niğde, Tatlıdil, Bilgi, Resmi Niğde gazeteleri ile Güzel Mecmua ve İlkadım dergileri neşredilmiştir. Feryad Gazetesi’nin 13 Temmuz 1924 tarihinde yayın hayatına başladığı görülmektedir. Ancak gazetenin isminin 1925 yılı sonlarına doğru Niğde olarak değiştiği görülmektedir. Bu çalışmada Feryad ismi ile çıkan ve mevcut 7 sayısını tespit edebildiğimiz nüshalar değerlendirilecektir. Feryad ismi ile ulaşabildiğimiz en eski sayı 24 Temmuz 1340/1924 tarihli 2. sayıdır. Ulaşabildiğimiz son sayı ise 1 Ocak 1925 tarihli 25. sayıdır. Gazetenin adının Niğde Gazetesi’nin 13 Ocak 1926 tarihli 7. Sayısında Niğde olarak değiştiği belirtilmektedir. Gazete haftalık çıkmakta olup bütün sayıları 4 sayfadan ibarettir. Gazetede ulusal haberlerin yer aldığı umumiyetle de Anadolu Ajansındaki haberleri kullandıkları görülmektedir. Ulusal haberler dışında yerel haberler ve gelişmeler anlatılmaktadır. Niğde’nin siyasi, kültürel, ekonomik, spor, sağlık vb. hususiyetleri ele alınmaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Niğde’de Daire-i Mahsusa (İl Özel İdaresi) ait bir matbaanın Niğde İş Ocağı’nda tesis edilmesini takiben basın hayatının hızlı bir şeklide geliştiği görülmektedir. Bu alandaki ilk faaliyette Feryad Gazetesi’dir. Bu sebepten ötürü çalışmamızda Niğde basın hayatındaki ilk gazetenin değerlendirmesi yapılmıştır.

Keywords

Niğde, Basın, Feryad, Gazete.

Read:1845

Download: 980