KADI BURHANEDDİN AHMED’İN KIZI KAYSERİ VALİSİ VE SEFİRE HATİCE HATUN (MISIR)
KADI BURHANEDDİN AHMED'S DAUGHTER GIRLS KAYSERİ GOVERNOR AND SEFIRE HATICE HATUN (EGYPT)

Author : İlyas GÖKHAN
Number of pages : 110-118

Abstract

Türk ve İslam tarihinde devlet yönetiminde ve sosyal hayatta kadınların önemli rol oynadıkları görülür. Bu kadınlardan biri de Kadı Burhaneddin Ahmed’in kızı olup Dulkadirlilerin Beyi Nasıreddin Mehmed’in eşi Hatice (Mısır) Hatundur. Memluk devletine esir düşen oğlu Feyyaz’ı kurtarmak için iki defa Mısır’a elçi olarak gönderilmiştir. Bundan dolayı Mısır Hatun adı verilmiştir. Bir ara kocası tarafından Kayseri Valiliğine atanmıştır.

Keywords

Dulkadir, Mısır, Hatice Hatun, Kayseri, Memluk, Kadı Burhaneddin

Read:1414

Download: 584