ORTAÇAĞ KORE'SİNİN TARİHSEL GEÇMİŞİ VE ENDÜSTRİYEL HAYATI

Author : ABDULHALİK BAKIR - Ebru Emine OĞUZ
Number of pages : 1-35

Abstract

Tarihi boyunca çok sayıda hanedanlık tarafından yönetilmiş olan Kore, Asya’nın kuzeydoğu köşesinde yer alan bir yarımada ülkesidir. Batıda Çin, kuzeyde Rusya olmak üzere iki büyük komşuya sınırken; doğu ve güneyde ise Japon adaları ile karşı karşıyadır. Kurulan ilk Kore devleti olan Eski Joseon, ülke tarihinde süregelen önemli etkilere neden olmuştur. Bu devletin Çin’in Han Hanedanlığı tarafından yıkılması ülke tarihi açısından adeta bir dönüm noktasıdır. Zira bu tarihten itibaren bölgede teşkil edilen dört Çin idari bölgesi, ülkede birçok alanda etkileri halen hissedilen Çin kültürünün yayılmasına sebep olurken; özellikle Konfüçyanizm, Kore’de ticaretten endüstriye, sosyal yaşamdan eğitime varıncaya değin derin izler bırakmıştır. Ülkede gelişmiş bir para sisteminin olmayışı alışveriş ve vergi toplanmasında her türlü eşyanın kullanılması nakliye hususunda sıkıntılara yol açmıştır. Coğrafi konumu doğrultusunda dünyanın en büyük çaptaki gelgit olaylarının gerçekleştiği bölge oluşu da bir yandan denizciliğin gelişimini önlerken, öte yandan ise pek çok deniz kazasına neden olmuştur. Tüm bu yaşananlar her ne kadar olumsuz bir görüntü sergilese de, vergi karşılığında alınan eşyaların toplandığı bölgeler ekonomik anlamda kalkınırken, seramik endüstrisinin gelişimine de sahne olmuştur. Ayrıca kazalardan çıkarılan seramikler, dönemin seramikçiliği konusunda önemli bilgiler edinmemize yardımcı olmuştur. Pamuk tohumunun 1370’lerde Güney Çin’i ziyaret eden Koreli bir aydın tarafından ülkeye getirilmesi Kore giyiminde devrim yaratacak ipliğin üretimine sebep olmuştur. Ayrıca ipeğin kutsal addedildiği ülkede ipek üreticiliği daima hanedanlıklar tarafından teşvik edilmiştir. İpek Yolu üzerinde bulunması nedeniyle dış dünya ile ticari ilişkilerde bulunduğu anlaşılan Kore’de kılıç üretimi de önemli bir yer tutmakta idi. Ancak Konfüçyanizm öğretileri doğrultusunda, yani güçlü komşularına rağmen, savaşın pek hoş görülmeyişi, kılıç ustalarının yurt dışına çıkmasına dolayısıyla da bu alanda üretimin durağanlaşmasına sebebiyet vermiştir. Ağırlıklı olarak yabancı kaynaklar kullanılarak hazırladığımız bu çalışmamızda Kore’nin coğrafi konum ve şartların, özellikle de Çin istilasının ardından bu ülke kültürünün benimsenmesiyle şekillenmiş olan Ortaçağ’da Kore devleti ele alınmıştır.

Keywords

Hanedanlık, Konfüçyanizm, seladon, seramik, ipek

Read:2950

Download: 1075