THE NEW YORK TİMES’TA ENVER PAŞA (1914-1922)
Enver Pasha in The New York Times: (1914-1922)

Author : Yavuz HAYKIR - Vahide ÇETİN
Number of pages : 179-201

Abstract

Enver Paşa İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin bir üyesi olarak istibdada karşı meşruti yönetimi getirmek için verdiği mücadelede Hürriyet kahramanı, Trablusgarp'ta İtalyanlara karşı Arapların örgütlenmesindeki başarısıyla İslam mücahidi, Balkan savaşında Edirne’yi alması ile Edirne Fatihi unvanlarına sahip olmuştur. Enver Paşa, Harbiye Nazırı olduktan kısa bir süre sonra Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'na katılmıştır. Daha önce aldığı terfilerle ve elde ettiği başarılarla kendinden söz ettiren Enver Paşa, I. Dünya Savaşı’nın başlangıcından bitişine kadar geçen sürede Harbiye Nazırı olarak aldığı kararlarla ve verdiği demeçlerle ulusal ve uluslararası basında kendinden çok söz ettirmiştir. Osmanlı Devleti'nin son döneminde ülke yönetiminin üst noktalarında görev yapan ve 16 yıl hizmet eden Enver Paşa’nın1914-1922 yılları arasında The New York Times Gazetesi’nde nasıl anıldığı hangi konularda yer bulduğu incelenmiştir. Dünya kamuoyunun önemli bir temsilcisi olan Amerika’da yayınlanan The New York Times’da Enver Paşa imajın nasıl yansıdığı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

Keywords

Enver Paşa, The New York Times Gazetesi, I. Dünya Savaşı, Almanya, Rusya, İngiltere, Türkistan

Read:1514

Download: 551